Våga!

Våga!Handbok i yrkessvenska

Mariann Kaukinen & Sari Mommo

Kaikille ammattialoille sopivan käsikirjan taso ja laajuus on mitoitettu ammatilliseen koulutukseen sopivaksi. Keskeinen ruotsin kielioppi kerrataan. Harjoitukset ovat monipuolisia ja käytännönläheisiä. Perustehtävien lisäksi on soveltavia, yhteistyökykyä harjoittavia tehtäviä. Kirjassa on työelämään liittyviä, havainnollistavia kuvasanastoja.

Våga! on suunnattu ruotsin opiskeluun ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta soveltuu hyvin myös aikuisopiskeluun ja itsenäiseen opiskeluun. Kirjan aihealueita ovat opinnoista ja työstä kertominen, puhelin- ja sähköpostiviestintä, tien neuvominen sisä- ja ulkotiloissa, asiakaspalvelu sekä ravintolassa asioiminen.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-28131-3