GDPR astuu voimaan 25.5.2018

Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tulee voimaan 25.5.2018. Finn Lectura on päivittänyt tietoturvalliset käytänteet vastaamaan uuden tietosuoja-asetuksen soveltamisvaatimuksia ja noudattaa samoja GDPR-periaatteita kuin Otava Oppimisen palvelut. Finn Lectura on osa Kustannusosakeyhtiö Otavaa ja Otava Oppimisen palveluita.

Mistä on kyse?

GDPR:ää ryhdytään soveltamaan Suomessa ja muissa EU-maissa vuoden 2018 toukokuun 25. päivästä alkaen. Asetus koskee kaikkia EU:n alueella toimivia organisaatioita ja sen pohjalta uudistetaan myös kansallinen henkilötietoja koskeva lainsäädäntö.

Asetuksen tavoitteena on parempi yksityisyys ja se tuo merkittäviä parannuksia henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi:

  1. parantamalla ja vahvistamalla kansalaisten oikeuksia omien henkilötietojen käsittelyn valvomiseen
  2. asettamalla yrityksille uusia velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn, rekisteröintiin ja luovuttamiseen liittyen
  3. takaamalla meille jokaiselle enemmän oikeuksia yksityisyyteen tuomalla avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siihen, miten henkilötietojamme käsitellään.

Otava Oppimisen palveluiden GDPR-periaatteet

Olemme vastuullinen ja huolellinen henkilötietojen käsittelijä

Käsittelemme henkilötietoja vain suostumusten mukaisesti, tietoturvallisesti ja vastuullisesti. Pääsy tietoihin rajataan vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä esimerkiksi asiakaspalvelussa, tuotekehityksessä tai teknisten ongelmien selvityksessä. Varmistamme aina henkilötietojen käsittelyn erilaisten valvontamekanismien, ohjeistuksien ja henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja turvallisesti ja asiakkaan etua ajatellen

Ajan tasalla olevien henkilö- ja asiakastietojen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme oikeat palvelut oikeaan aikaan. Käytämme henkilötietoja päivittäin mm. digitaalisten oppimisratkaisujen ja sisältöjen tarjoamiseen sekä asiakasviestintään ja parempaan asiakaspalveluun. Saat palveluidemme kautta mm. tietoa uusimmista ratkaisuistamme sekä kohdennettua lisämateriaalia opetuksen tueksi.

Käytämme henkilötietoja vain sovitun käyttötarkoituksen mukaisesti

Asiakkaillamme on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on ja mihin tarkoitukseen käytämme niitä. Periaatteenamme on, että kerromme henkilötietojen käsittelystä avoimesti emmekä kerää sellaista tietoa, jonka käytölle ei ole perusteita käyttötilanteessa.

Henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • opettajan oppilaille jakamat käyttöoikeudet digimateriaaleissa
  • oppilaan digitehtävien vastaustiedot ja niiden näkyvyys opettajalle arviointitilanteissa
  • oikean ja ajankohtaisen tuote- ja palvelutiedon tarjoamiseen asiakkaille
  • kohdennettuun asiakasviestintään
  • paremman ja luotettavamman asiakaskokemuksen luomiseen.

Otava Oppimisen palveluiden tavoitteena on mahdollistaa parempi oppiminen turvaten päivittäin oppilaiden, opettajien ja muiden asiakkaiden henkilötiedot samalla kun varmistamme turvalliset ja sujuvat palvelut. Lisäkysymyksissä voit aina olla meihin yhteydessä, sähköpostitse tietosuoja@otava.fi ja kysyä lisää.

Otavan tietosuojaselosteen löydät osoitteesta http://www.otava.fi/tietosuojaseloste