Artikkeli

Tätä on kaivattu! Oma S2-oppimateriaali aikuisten perusopetukseen

Puheensorina raikaa Alku-työryhmän kokouksessa. Uutta, vuoden 2024 kesällä ilmestyvää aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen S2-materiaalia ovat tekemässä Réka Aarnos, Anna Nylund-Oravala, Ulla Pajanen ja Tuomo Polo, ja he ovat juuri päässeet näkemään, minkälaista ulkoasua graafikko on suunnitellut oppimateriaalille. Sehän alkaa jo näyttää oikealta kirjalta! 

Oppimateriaalin takana on toimiva työryhmä

Yhdessä Réka, Anna, Ulla ja Tuomo muodostavat ammatillisen moniosaajatiimin, jossa yhdistyy laajat tiedot ja taidot niin oppimateriaalien kehittämisestä, opettajien kouluttamisesta kuin kirjoitustyöstä. Onpa heistä kaksi myös valittu Vuoden suomenopettajaksi – Réka vuonna 2018, Anna vuonna 2020. Tämän lisäksi kaikki työryhmän jäsenet ovat kokeneita suomen kielen opettajia, joilla kokemusta piisaa ympäri Suomen ja monista eri S2-koulutusohjelmista ja eri kouluasteilta.

Lopulta kaikkien sydän sykkii kuitenkin erityisesti aikuisten perusopetukselle, ja he ovatkin innolla tekemässä uutta alkuvaiheen suomen kielen oppimateriaalia.

Oppikirjojen tekeminen on paitsi tärkeää, myös sydämen asia, sillä materiaalia tehdään opetustyön rinnalla. Siksi työryhmässä tärkeää on toimiva yhteistyö ja hyvä yhteishenki. Tämän allekirjoittaa koko porukka: ”Työryhmämme yhteistyö toimii saumattomasti ja työskentely on rakentavaa sekä hauskaa. Kokoukset loppuvat raikuvaan nauruun!”

Jokainen opiskelija ansaitsee oman oppimateriaalin

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen suomen kielen kursseille ei tällä hetkellä ole juuri sinne suunnattua, kaikki OPS:n kurssit kattavaa oppimateriaalia. Tämä on ollut koko ryhmälle suuri motivaattori lähteä tekemään Alku-sarjaa. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että toimiva oppimateriaali on jokaisen opiskelijan perusoikeus.

”Alkuvaiheeseen on kaivattu kauan sopivaa oppimateriaalia, joka noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja jossa on huomioitu opetuksen kohderyhmä”, Anna korostaa. ”On ilo olla vastaamassa tähän tarpeeseen osana Alku-sarjan työryhmää.”

Kun käytössä on laadukas oppimateriaali, kaikkien työ helpottuu. ”Opettajana pidän tietenkin ensisijaisen tärkeänä sitä, että opiskelijani oppivat, kehittyvät, kokevat voimaantumista ja onnistumisia. Meillä täytyy olla materiaaleja, joiden avulla he pääsevät opinnoissaan eteenpäin ja onnistuvat”, Réka muistuttaa.

”Nämä lähtökohdat mielessä oppimateriaalin tekeminen on ollut erittäin motivoivaa”, jatkaa Tuomo.

Oma aikuisten alkuvaiheen perusopetuksen oppimateriaali hyödyttää paitsi opiskelijaa ja opettajaa niin myös kaikkia alalla toimivia. ”Toivomme, että Alku-sarja yhtenäistää opetusta koko alalla OPSia noudattaen. Kun AIPEssa on yhteinen materiaali, se tukee koulutuksen yhdenvertaista toteuttamista eri puolella Suomea”, Ulla kertoo innostuneena.

Kohderyhmän tuntemus on kaiken A ja O

Alku-sarjan aiheet ja aineistot liittyvät vahvasti opiskelijan omaan arkeen. Ryhmän pohjoisin jäsen Tuomo muistuttaa, että on tärkeää huolehtia myös maantieteellisestä kattavuudesta. ”Olemme huomioineet teksteissä ja esimerkeissä niin yksin asuvat kuin perheellisetkin opiskelijat eri puolilla Suomea”, kertoo Tuomo.

”AIPE-opiskelijalle on tärkeää nähdä kieli käyttökontekstissaan. Opiskelija oppii hyvin, kun kieltä ja tekstejä ei analysoida liikaa, vaan kiinnitetään huomio käyttötilanteeseen ja tarpeeseen käyttää kieltä”, kertoo Ulla. ”Alku onkin pyritty rakentamaan niin, että opettaja voi keskittyä olennaisiin asioihin opetuksessa, sen sijaan että esimerkiksi rakenteiden selittämiseen käytettäisiin liikaa aikaa  . Lisäksi huomioimme eri oppiaineiden rajat ylittävät teemat.”

Opiskelijoiden monimuotoisuus on merkittävässä roolissa, kun oppimateriaalia tehdään maahanmuuttajille. Tuomo muistuttaa, että aikuisten perusopetuksessa opiskelee koko joukko erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, joista osa on ensimmäistä kertaa koulussa uudessa kotimaassaan Suomessa. Heidän suomen kielen taitonsa on alkuvaiheessa ja mahdollisesti koko elämä Suomessa on monelle uuden alku: ”Alku-sarja huomioi nämä lähtökohdat.”

Myös opiskelijoiden osallistaminen on oleellista. Tämä toteutuu, kun aiheet ovat samaistuttavia ja liittyvät opiskelijan omaan elämään. 

”Kirjasarjamme alkuosassa on varsin paljon kuvasanastoja ja niihin liittyviä tehtäviä. Harjoituskirjaan olemme lisänneet myös mahdollisuuden täydentää kuvasanastoja opiskelijalle itselleen tärkeillä sanoilla”, kertoo Réka ja jatkaa: ”Esimerkiksi ruoka- tai vaatesanastoon voi lisätä sellaisten ruokien ja vaatekappaleiden nimiä, jotka ovat suomalaisessa kontekstissa epätyypillisiä. Olen huomannut, että opiskelijoita motivoi se, että he voivat itsekin vaikuttaa materiaalin sisältöön ja ottaa joissakin kohdissa opettajan roolin.”

Harjoituskirja eriyttää ryhmän tarpeiden mukaan

Kun opiskelijoiden opiskelutaidot vaihtelevat ryhmän sisällä suuresti, on tärkeää, että opettajalla on käytössään jokaisen opiskelijan tarpeisiin sopivaa materiaalia. Alku-sarjassa se on huomioitu oppikirjan rinnalle tehtävällä alaspäin eriyttävällä materiaalilla.

”Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa moni opiskelija tarvitsee lisätukea luku- ja kirjoitustaitoon sekä opiskeluvalmiudet voivat olla heikot. Tähän tulee avuksi Alku-sarjan alaspäin eriyttävä harjoituskirja, josta olen erityisen ylpeä!” Anna iloitsee. ”On tärkeää, että oppimateriaali tukee opiskeluvalmiuksien sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä, sillä nämä taidot eivät automaattisesti kehity kielen oppimisen sivutuotteena, toisin kuin aiemmin ehkä on ajateltu.”

Hyvä oppimateriaali helpottaa kaikkien arkea

Alku-työryhmän tavoitteena on ollut luoda oppimateriaali, joka tarjoaa opettajalle vakaan pohjan, jonka päälle opetusta voi lähteä kukin omalla tyylillään rakentamaan.

”Aikuisten perusopetus ja myös sen alkuvaihe on suuri kokonaisuus. Välillä voi olla haastavaa pitää kaikkia lankoja käsissä, jotta kokonaisuus hahmottuu parhaalla mahdollisella tavalla. Myös opiskelija voi välillä eksyä suomen kielen koukeroisessa maailmassa, mutta onneksi aina voi palata alkuun. Tai Alkuun”, muistuttaa Tuomo, pilke silmäkulmassa.

Mitä terveisiä haluaisitte lähettää Alku-sarjan tuleville käyttäjille, opettajille ja opiskelijoille?

”Uskon ja toivon, että Alku-sarja tuo aikuisten perusopetuksen opettajille jonkinlaista rauhaa ja tasalaatuisuutta. Rauhaa keskittyä opettamiseen sen sijaan, että pitäisi keskittyä laatimaan tai haalimaan kasaan materiaaleja. Rauhaa opiskelijoiden arviointiin. Rauhaa koko alkuvaiheen s2-opetuksen sisältöjen ja tason tulkitsemiseen. Opiskelijalle sarja tarjoaa mahdollisuuden oppia sopivalla tasolla, sopivassa tahdissa”, Réka toteaa toiveikkaasti, ja saa muulta ryhmältä hyväksyviä nyökkäyksiä.

Ulla lisää vielä lopuksi: ”Olemme halunneet tuoda esiin niitä asioita, jotka ovat opiskelijalle tärkeitä ja merkityksellisiä. Tämä toivottavasti välittyy myös kirjan käyttäjille!”