Tehtävävinkit

No niin! Tässä suomen kielen etäopetusvinkkejä

Moni opettaja saattaa miettiä, miten voi pitää yllä ja kehittää oppijoiden suullista kielitaitoa etäopetuksen avulla. Olemme koonneet muutamia ideoita, miten No niin! 1 -oppimateriaalia voi hyödyntää etäopetuksessa erityisesti suullisen kielitaidon ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Vinkkejä No niin! 1 -oppikirjan eri tehtävätyyppien toteuttamiseen etäopetuksessa

Tehtäviä voi hyvin teettää myös videoyhteyden kautta luomalla pienryhmiä oppijoista vaikkapa Teamsissa. Myös Whatsappissa opiskelijat voivat soittaa ryhmäpuhelun niin, että yksi soittaa kaikille. Neljän hengen pienryhmät toimivat näissä tehtävissä hyvin.

Alkurutiineista kannattaa pitää kiinni tavalla tai toisella myös etäopiskeluaikana. Opettaja voi jakaa oman näyttönsä opiskelijoille ja kirjoittaa opiskelijoiden sanomat lauseet.

Alias. Yksi opiskelija selittää kappaleen kuvasanaston sanoja ja muut yrittävät arvata, mikä sana on kyseessä. Esimerkiksi kappaleessa 3 hedelmistä ja kasviksista voi kertoa, minkä värinen se on, onko se hedelmä vai kasvis, makea vai hapan, kova vai pehmeä jne.

Kuvaustehtävät. Esimerkiksi kappaleen 3 tehtävässä 24 ruoista kertominen voidaan toteuttaa ensin suullisesti pienryhmissä. Sen jälkeen kuvat voidaan liittää opettajan luomalle virtuaaliselle kuvaseinälle (esim. Padlet). Opiskelija kirjoittaa kuvien alle ruokien nimet ja kertoo, mitä eri värisiä ruokia hänellä on kotona. Kuvaustehtäviä voi hyvin toteuttaa autenttisessa kotiympäristössä, esimerkiksi kappaleen 4 kuvaustehtävissä kuvataan kodin tavaroita ja huonekaluja ja kuvaillaan niitä suullisesti.

Kysy kaikilta -tehtäviä voi myös soveltaa niin, että pienryhmissä kysytään toisilta tehtävän kysymyksiä. Esimerkiksi kappaleessa 4 kuvien sijaan voidaan käyttää todellista sijaintia ja kuvailla oman keittiön tai olohuoneen esineitä. Huonekalujakin on helppo ”laputtaa” koulun sijasta kotona.

Puhu ja piirrä -tehtävä toimii hyvin niin, että opettaja jakaa pienryhmien jokaiselle opiskelijalle kuvan eri ohjeista. Kappaleen 5 lisätehtävässä 12 piirretään kasvot. Opiskelijat soittavat ryhmäpuhelun ja jokainen antaa vuorollaan ohjeet. Muut piirtävät joko tietokoneen paint-työkalun avulla tai ihan paperille. Piirustukset voi myös jakaa pienryhmissä valokuvina. Lopuksi opiskelijat voivat jakaa kaikki ohjeet, ja sitten halukkaat voivat tehdä tehtävän kotona lasten kanssa.

Kerro kuvasta -tehtävää voi käyttää niin, että yksi kertoo kuvasta ja toiset arvaavat, mikä kuva on kyseessä. Esimerkiksi kappaleen 5 lisätehtävässä 14 opiskelijat katsovat tahoillaan kirjan s. 50 kuvia ja kertovat – Millainen perhe kuvassa on? – Minkä näköisiä he ovat? – Mitä heillä on päällä? – Mitä he tekevät?

Noppapelejä voi toteuttaa etänä pienryhmissä niin, että opiskelija heittää noppaa ja toimii nopan silmäluvun mukaan tai keksii numeron väliltä 1 ja 6. Jos noppaa ei löydy kotoa, sellaisen saa ladattua sovelluskaupasta puhelimelle.

Pantomiimi. Opiskelijat voivat kuvata kotona tai ulkona kuvia tai lyhyitä videoita, joilla kuvaavat asioita tai verbejä. Toiset yrittävät kuvan perusteella arvata, mitä kuvaaja haluaa esittää. Myös kappaleen 8 mihin-missä-mistä-kuvaustehtävän voi hyvin tehdä myös etänä kotoa löytyvillä esineillä.

Paritehtävissä (kuten kappaleen 7 lisätehtävät 10-12) opettaja voi jakaa molemmille osapuolille kuvan vain toisesta puolesta ja opiskelijat voivat tehtävän tehtyään lähettää toisilleen kuvan myös toisesta puolesta.

Esitykset ja kappaleen 5 Kirjalan hahmon luomisenkin voi tehdä etänä, jos opiskelijoiden tietotekniset taidot ja laitteet antavat myöten. PowerPoint-esitykset voidaan jakaa oppilaitoksen sähköisellä oppimisalustalla ja esittää pienryhmissä puhelin- tai videoyhteyden avulla.

Iloisia hetkiä etäopetukseen No niin! 1 -kirjan parissa!

Finn Lecturan oppimateriaalien käyttö etäopetuksessa onnistuu kätevästi, kun oppilaitoksella on voimassaoleva Kopioston kopiointilupa. Lisätietoja: www.kopiosto.fi.

Susanne Gerstler
No niin! -oppikirjailija

Hanna Aho
No niin! -oppikirjailija

Hanna Willberg
No niin! -oppikirjailija