Uutinen

Oppikirjailijapalkinnot Heikki Tulkille ja Leila Whitelle

Finn Lecturan oppikirjailijat Heikki Tulkki ja Leila White on palkittu vuoden 2021 Oppikirjailijapalkinnolla. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta.

Palkintoperustelut

Heikki Tulkki

Heikki Tulkki toimii Kalliolan Setlementti ry:n koulutus- ja työllisyysjohtajana sekä Kalliolan kansalaisopiston rehtorina Helsingissä. Koulutukseltaan Tulkki on FM Helsingin yliopistosta ja MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Heikki Tulkin runsas tuotanto koostuu pääosin oppikirjoista toiselle asteelle, korkea-asteelle sekä vapaaseen sivistystyöhön. Tulkki on ollut tekemässä oppikirjoja eri tekijäryhmissä useassa eri oppiaineessa vuodesta 1995 alkaen. Hänen aihepiirejään ovat olleet muun muassa yhteiskunta- ja työelämätieto, yrittäjyys, taide- ja kulttuurikasvatus, englanti, ruotsi, saksa sekä kulttuurien välinen viestintä. Kustantajina ovat Suomessa toimineet Otava ja Finn Lectura.

Lisäksi Tulkki on yksi neljästä tekijästä Cambridge University Pressin julkaisemassa ammatillisen toisen asteen, korkea-asteen sekä yliopistojen kieltenopettajille suunnatussa teoksessa Needs Analysis for ESP Course Design (2016), joka ohjaa työelämälähtöiseen kielenopetukseen. Tulkki on myös ollut mukana kirjoittamassa kansainvälistymiseen pyrkiville yrityksille suunnattua Fintran julkaisua Intian markkinoinnin menestystekijät (1997) sekä toiminut avustajana Kulttuureja ja käyttäytymisiä -sarjan Aasiaa käsittelevässä teoksessa (Fintra 1993). Tällä hetkellä Tulkki on mukana tekemässä aikuisopetukseen suunnattua englannin perustason kertausmateriaalia. Tulkin laaja tuotanto onkin poikkeuksellisen monialainen.

Leila White

Suomen kielen ja kulttuurin lehtori ja oppikirjailija Leila White on tehnyt pitkän uran suomen kielen oppimateriaalien tekijänä sekä opettajana. Oppikirjailijauransa Leila White aloitti From Start to Finnish -teoksella, joka ilmestyi vuonna 2003 (Finn Lectura). Teos uudistettiin vuonna 2012, ja siitä on markkinoilla jo 14. painos. Kestosuosikiksi muodostunut oppikirja onkin edelleen käytössä suomen kielen kurssien oppimateriaalina ympäri Suomea, erityisesti vaihto-opiskelijoiden kursseilla.

Lisäksi Whiten laatima suomen kielen kielioppi Suomen kielioppia ulkomaalaisille ja sen englanninkielinen versio A Grammar Book of Finnish (Finn Lectura) ovat korvaamattomia käsikirjoja lukuisille suomen kielen opiskelijoille ja opettajille. White on tehnyt myös yhdessä kollegoidensa kanssa useita muita, aikuisille suunnattuja suomen kielen oppimateriaaleja, kuten Tarkista tästä (Finn Lectura 1997) ja Supisuomea (Finn Lectura 2003).

Whiten oppikirjoissa korostuvat selkeys ja halu innostaa aikuisopiskelijaa suomen kielen opinnoissaan. Whiten laatimat kieliopit ja käsikirjat ovat perusteellisia, ja niistä hyötyvät sekä opiskelija että opettaja. White on merkittävä esikuva ja uranuurtaja suomen kielen oppikirjojen tekijänä. Hänen innostunut ja rohkaiseva asenteensa opettajana näkyy myös hänen laatimissaan oppimateriaaleissa, mikä puolestaan näkyy teosten vuodesta toiseen jatkuvana suosiona.

Oppikirjailijapalkinto

Oppikirjailijapalkinnot julkistettiin lauantaina 30. tammikuuta 2021 verkossa. Palkintoja myönnettiin tänä vuonna kolmelle oppikirjantekijälle. Palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.