Tehtävävinkit

Palkitun kiinan kielen oppikirjan mainiot opetusvinkit

Korkeakouluihin, kansalaisopistoihin ja lukioihin suunnattu kiinan kielen oppikirja Chi le ma? sai omassa sarjassaan hopeaa Best European Learning Materials Awards 2020 -kilpailussa. Oppikirjailijat antavat nyt käytännönläheiset vinkit kirjan hyödyntämiseen kiinan kielen alkeiskurssilla.

Vinkkejä kiinan kielen kommunikatiiviseen opiskeluun alkeistasolla

吃了吗? Chī le ma? -oppimateriaali tukee kiinan kielen oppimista ja auttaa opiskelijoita saavuttamaan heidän omat tavoitteensa. Materiaali tarjoaa mahdollisuuden opiskella kieltä viestinnällisten tilanteiden kautta ja edistää opiskelijan taitoa kommunikoida erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Kokeile ja totea itse, miten palkintoperusteissa mainitut selkeys, monipuoliset aihealueet, motivoivat tekstit ja innostavat harjoitukset kannustavat kiinan kielen opiskeluun.

Sanaston ja mittasanojen opiskelua

Sekä sanastoa että substantiivien mittasanoja tuetaan visuaalisesti kuvien kautta. Opiskelijat voivat yhdessä päätellä, mikä mittasana sopii kullekin substantiiville.

Poimi tehtävä >

Kielitiedon oivaltamista

Oppimateriaali antaa mahdollisuuden opiskella kielitietoa opiskelijalähtöisen induktiivisen menetelmän kautta. Kun opiskelijat ovat itse havainnoineet kielitietoa pienryhmissä, opettaja voi paikata vielä epäselviä kohtia (Havainnoi kielitietoa -tehtävät opettajan oppaassa). Oppikirjassa on jokaisen kielitietoselityksen jälkeen tehtäviä, joiden avulla voidaan vahvistaa lauserakenteita. Kirjan tehtävissä on myös runsaasti kysymyksiä, joita opiskelijat voivat esittää toisilleen ja siten linkittää opitun kielitiedon omaan kokemusmaailmaansa.

Poimi tehtävä >

Tekstin mallintaminen ja siitä irtautuminen

Opiskelijoille mallinnetaan puhuttu teksti dialogin avulla. Opettajan oppaan jokaisen kappaleen alussa on dialogiharjoituksia, joissa kulloinkin kyseessä olevan roolin tekstit ovat suomeksi. Tarkoitus ei ole, että opiskelijat kääntävät tekstit tarkkaan lause lauseelta, vaan ilmaisevat asian kiinaksi niin hyvin kuin he pystyvät. Tämän jälkeen opiskelijoiden on tarkoitus irtautua tarinasta ja annetuista lauseista ja käyttää johdatellun dialogin kautta kappaleessa opittuja fraaseja.

Poimi tehtävä >

Runsaasti kommunikaatiota

Kommunikaatiotilanteita harjoitellaan runsaasti. Oppimateriaali avustaa roolikeskusteluissa, mutta myös tukee kurssilla tapahtuvaa aitoa vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken. Pääpainona on liittää opitut sanat, fraasit ja kielitieto opiskelijoiden kokemusmaailmaan vuorovaikutuksen kautta.

Poimi tehtävä >

Toivomme kaikille oivaltavia ja palkitsevia oppimishetkiä Chi le ma? -oppimateriaalin parissa!

Sari Elina Annala, Chi le ma? -oppikirjailija
Jinhua Cheng, Chi le ma? -oppikirjailija