Artikkeli

Sukellus aikuisten perusopetuksen englantiin jatkuu

Dive into English on ainutlaatuinen englannin oppimateriaalisarja, sillä se on tehty erityisesti aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen. Materiaali kuitenkin soveltuu kaikille opiskelijoille riippumatta kieli- tai kulttuuritaustasta, ja tämä onkin huomioitu sekä kirjojen ulkoasussa ja rakenteessa että sisällöissä.

Aikuiset henkilöhahmot asuvat Suomessa, mutta edustavat monia eri kansallisuuksia ja ikäryhmiä. Suomen kieltä on tietoisesti käytetty materiaalissa mahdollisimman vähän, jotta sen osaaminen ei muodostu edellytykseksi englannin oppimiselle.

Dive into English 2 kattaa päättövaiheen

Sarjan toinen osa Dive into English 2 on tarkoitettu aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetukseen. Se on jatkoa alkuvaiheen Dive into English 1 -kirjalle, mutta on kuitenkin itsenäinen kokonaisuus. Kirja soveltuu parhaiten englannin alkeet osaaville. 

Dive into English 2 koostuu erillisestä teksti- ja harjoituskirjasta, ja nämä muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Kaikki kirjalliset tehtävät ovat harjoituskirjassa, ja tekstikirjassa on runsaasti puhetehtäviä sanasto- ja rakenneasioihin liittyen. Harjoituskirjan puhuvat päät ja puhekuplat ohjaavat opiskelijan oikealle tekstikirjan sivulle etsimään tietoa.

Rakenne ja sisällöt noudattavat opetussuunnitelmaa

Dive into English 2 alkaa kertausosiolla, jossa käydään läpi alkuvaiheen englannin keskeisiä sisältöjä ja tutustutaan kirjan päähenkilöihin. Tämä Getting ready! -kertausosio soveltuu myös johdantokurssiksi ennen päättövaiheen kursseja ja sen sisältöjen osaaminen helpottaa varsinaisten kurssisisältöjen oppimista.

Kirjan kurssit 1-8 noudattavat aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa, josta kurssien teemat nousevat. Jokaisessa kurssissa on A- ja B-osio, jotka käsittelevät teemaa hieman erilaisista näkökulmista. Osiot ovat omia kokonaisuuksiaan ja ovat tarkoitettu kaikkien opiskeltaviksi. Osiot on hyvä käydä läpi aloittaen A-osiosta, sillä osassa kursseista A-osion asioita tarvitaan B-osion puolella. Kursseilla käsitellään esimerkiksi asumista, ympäristöä, työelämää, ruokaa ja asioimistilanteita. Kursseihin on sisällytetty myös perusasteen kielioppia, jota opiskellaan pieniä paloja kerrallaan.

Selkeys ja runsas kuvitus edesauttaa oppimista

Kirja etenee loogisesti ja selkeästi. Rakenneasiat ja sanastot löytyvät helposti eri värisistä laatikoista. Kielioppirakenteiden siniset laatikot on sijoitettu kurssien yhteyteen, mutta kirjan lopusta löytyy myös kielioppikooste. Rakenteiden harjoittelu aloitetaan tekstikirjan puhetehtävillä, jonka jälkeen siirrytään harjoituskirjan tehtäviin. Tehtävätyyppejä on useita, mutta ne toistuvat pitkin kirjaa. Tehtävissä on usein mallivastaus tehtävänannon lisäksi.

Kuvia käytetään runsaasti opiskelun tukena. Ne auttavat avaamaan merkityksiä ja rytmittävät sivuja. Sanoille annetaan kirjassa myös suomenkieliset vastineet, mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä. Ne on lisätty oppimisen tueksi.

Eriyttävät tehtävät tukevat eritasoisia opiskelijoita

Opiskelijoiden heterogeenisyys on huomioitu oppimateriaalissa. Tekstikirjassa uuden asian opettelu alkaa aiheeseen liittyvällä sanastolla ja helpoilla keskustelutehtävillä, jotka ovat usein yhden tähden tehtäviä. Kahden tähden tehtävät ovat kaikille tarkoitettu perustehtäviä. Harjoituskirjassa uusi kurssi alkaa avainsanojen opettelulla, ja opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa avainsanat myös omalla kielellään. Lisähaastetta tarvitsevalle on kolmen tähden tehtäviä sekä syventävä Learn more -osio, joka soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun.

Opettajan oppaassa on yhden tähden tehtäviä, joiden avulla voi kerrata kurssien perusasioita. Oppaan kahden tähden tehtävät soveltuvat kaikille, ja kolmen tähden tehtävissä syvennetään esimerkiksi kielioppirakenteiden osaamista. Opettajan oppaassa on myös koetehtäviä, käsitekarttoja kotitehtävien kuulusteluun, sanakortteja ja pelillisiä tehtäviä.

Soveltuu myös muille englannin kursseille

Vaikka Dive into English 2 on tehty erityisesti ei-suomenkielisille aikuisille, se soveltuu oppikirjaksi myös muille perustason (A2–B1) englannin opiskelijoille tai englannin keskeisten oppisisältöjen kertaajille. Henkilöhahmojen eri kansallisuudet sekä muu kulttuuritietous suomalaisen kulttuurin rinnalla tuovat luontevasti kansainvälisen ilmapiirin oppikirjaan.

Toivotamme monipuolisia opetushetkiä Dive into English 2:n parissa!

Kirjoittajat

Minna Helkearo

Nina Vaurula