Opettajan ideareppu

Opettajan ideareppuKommunikatiivisia harjoituksia suomentunnille

Päivi Rinne & Tiia Tempakka

Opettajan ideareppu tarjoaa suomi vieraana kielenä -opetukseen uusia ideoita ja harjoituksia sekä päivitettyjä ja muokattuja versioita ehkä jo tutuistakin harjoituksista. Pääpaino on kommunikatiivisten taitojen harjoittelussa ja monipuolisissa oppimiselämyksissä. Työvälineinä käytetään suuta, päätä, sydäntä ja mielikuvitusta; harjoituksissa

  • vaihdetaan ja perustellaan mielipiteitä
  • neuvotellaan pulmatilanteissa
  • ratkaistaan ongelmia ja tiedonhakutehtäviä
  • kuvaillaan, selitetään, määritellään ja vertaillaan
  • puhutaan Suomesta ja suomalaisista
  • tutustutaan muihin suomenoppijoihin
  • pelataan, kilpaillaan, kuvitellaan ja arvataan
  • kannustetaan etsimään uusia tapoja oppia ja opettaa.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-193-0