Vi ses!

Vi ses!Svenska för nybörjare

Marit Keränen, Camilla Lindroos & Katja Peltola

Vi ses! on ruotsin alkeiskirja aikuisille. Kirjassa liikutaan Suomen ruotsinkielisillä alueilla ja suomenruotsalaiset tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Tekstit sisältävät peruskieliopin ja mahdollistavat monipuolisen sanavaraston kartuttamisen alusta lähtien. Arkipäiväisiin tilanteisiin sijoittuvat dialogit ja kommunikatiiviset tehtävät antavat opiskelijalle rohkeutta käyttää kieltä.

Vi ses! on kokonaan ruotsinkielinen voidakseen palvella mahdollisimman monenlaisia käyttäjäryhmiä. Sanasto on sekä suomeksi että englanniksi. Kirja etenee melko nopeassa tahdissa kattaen taitotasot A1–A2 ja soveltuu niin korkeakoulujen kuin vapaan sivistystyön alkeistason kursseille.


Vi ses! is a beginners’ Swedish study book, which takes you around the Finno-Swedish regions of Finland, introducing Finno-Swedish customs and culture. The book focuses on everyday settings and basic grammar. It is aimed for adult learners who want to gain basic level language skills quickly, to help them handle everyday situations in Swedish.

Vi ses! covers the Common European Framework levels A1 and A2, and works for both University level students and in liberal adult education. The material also comprises a Teacher’s Guide and audio files.


Vi ses! är en nybörjarbok i svenska. Den är avsedd för vuxenstuderande som snabbt vill nå tillräckliga kunskaper i svenska för att klara sig i vardagliga situationer i finlandssvenska miljöer. Dialogerna och de kommunikativa övningarna uppmuntrar studerandena att använda språket. Boken fokuserar på ett funktionellt ordförråd, på fenomen i vardagen och på grunderna i grammatik. Den lyfter också fram kultur och traditioner i det finländska samhället. Språket i boken är genomgående svenska, och det finns en ordlista på både finska och engelska.

Vi ses! vänder sig till nybörjare av olika kategorier och lämpar sig för studerande såväl i högskolor som inom det fria bildningsarbetet. Boken omfattar nivåerna A1 och A2 enligt den europeiska referensramen. I materialet ingår också en lärarhandledning och ljudfiler.

Oppimateriaalia täydentävät opiskelijan äänitiedostot löytyvät Otso-sovelluksesta. Lataa maksutta sovelluskaupasta!

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-31060-0