Uutinen

Olli-Pekka Lindgren on SUKOLin vuoden kielenopettaja 2019

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry jakaa vuosittain Vuoden kieltenopettaja -tunnustuksen. Vuonna 2019 tunnustuksen sai Olli-Pekka Lindgren.

Olli-Pekka Lindgren opettaa espanjaa ja ruotsia Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoille. Hän on aikaisemmin työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ranskan kielen lehtorina. Hän opettaa myös espanjaa Porin seudun kansalaisopistossa.

Vuoden kieltenopettaja -tunnustuksella SUKOL haluaa tuoda esille korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön tekemän kieli- ja kulttuuriopetuksen merkitystä. SUKOL painottaa, että ammatti- ja tiedekorkeakoulujen kieltenopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle kansainvälistyvässä työelämässä tarvittava kieli- ja viestintätaito, joka perustuu aiemmin hankittuun peruskielitaitoon.

Olli-Pekka Lindgren korostaa, että vieraan kielen opiskelu monipuolistaa identiteettiä ja opettaa ajattelemaan laajemmin. Jokainen kieli avaa käsityksen kulttuuriin, erilaisuuteen ja suvaitsevuuteen.

Lindgreniä ehdottivat vuoden kieltenopettajaksi hänen kollegansa seuraavin sanoin: ”Olli-Pekka on opettajana innostava, kannustava ja ajankohtaisiin teemoihin paneutuva. Työparina Olli-Pekka on paitsi empaattinen ja hauska myös rakentavaa palautetta antava, kyseenalaistava ja rohkaiseva.”

Lue Tempus-lehdessä julkaistu Olli-Pekka Lindgrenin haastattelu.

Olli-Pekka Lindgren on ollut mukana tekemässä seuraavia Finn Lecturan oppikirjasarjoja:

C’est parfait !

Parfait !

Buenas Migas