Artikkeli

Uudistettu Kafe Piter 1 toteuttaa toiveita

Oppikirjailija Marjatta Alestalo kertoo, miten opiskelijoiden toiveita kuunneltiin, kun venäjän alkeisoppikirja Kafe Piter 1:n sanastot, kielioppi ja ilme uudistettiin. Uudistukset helpottavat myös opettajan työtä, kun opiskelijoiden on helpompi löytää asiat. Suositun oppikirjan rakenne, aihepiirit ja päähenkilöt ovat samat, samoin laajuus.

Sanastot tukevat entistä paremmin oppimista

Opiskelijoiden toiveiden mukaan kappalesanastot ovat nyt tekstien yhteydessä ja sanat tulevat siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät dialogeissa, ennen sanat olivat aakkosjärjestyksessä.

Kirjan lopusta löytyvät aakkoselliset sanastot. Venäjä-suomi-sanastossa ovat toivotusti mukana kaikki kirjassa esiintyvät sanat ja tietoa sanan taivutuksesta, jos siinä on jotain pääsäännöstä poikkeavaa.

Yksi uudistus on sanastojen yhteydessä oleva kulttuurisanasto, josta löytyy tietoja kirjassa mainituista Venäjällä syntyneistä historiallisista ja nykypäivän henkilöistä.

Kieli elää, sanasto uudistuu

Kieli muuttuu. Osa sanoista, jotka kymmenen vuotta sitten Kafe Piterin ilmestyessä olivat muodikkaita, ovat käyneet harvinaisiksi tai poistuneet käytöstä. Sosiaalisen median merkitys on kasvanut huimasti, on tullut paljon uutta sanastoa ja sitä on otettu kirjaan mukaan. Kirjassa on mm. sosiaalisen median viestejä, mainoksia ja ilmoituksia. Tietoiskujakin on päivitetty.

Opiskelijat pitävät dialogeista

Kafe Piter 1 on edelleen dialogipohjainen. Kirja ohjaa ja motivoi opiskelijoita harjoittelemaan puhumista tilanteissa, joihin suomalainen voi Venäjällä joutua.

Opiskelijani ovat pitäneet dialogeista, koska kirjan päähenkilöt tulevat niiden kautta tutuiksi. Eräs opiskelija totesi nasevasti: ”Dialogeissa näkyy se, miten toisen sanomiseen reagoidaan, ei ole pelkästään mekaanista kysymys-vastaus-tilannetta.” Jotkut opiskelijat lukevat dialogeja mieluusti henkilön roolissa esiintyen.

Dialogeja on nyt vähemmän ja osa niistä on lyhyempiä, mikä auttaa rytmittämään tuntityöskentelyä siten, että dialogien läpikäyminen ei vie niin paljon aikaa ja uuden asian harjoitteluun voi siirtyä jouhevammin. Dialogiuudistusten uskon näin helpottavan myös opettajan työtä.

Kielioppiasiat on jaoteltu selkeästi

Kielioppiasiat esitellään lyhyesti kappaleessa, jossa ilmiö tulee esiin. Kielioppikoosteessa kirjan loppupuolella asiasta on enemmän tietoa. Kielioppiasiat on nyt helppo löytää, kun esimerkiksi kertaa opittuja asioita. Kappaleiden yhteydessä annettu kielioppisymboli johdattaa opiskelijan oikealle sivulle kielioppikoosteessa.

Oppimista innostava kuvitus ja motivoivat tehtävät

Runsas ja kirjan aiheisiin liittyvä kuvitus auttaa opettajaa tuomaan mukaan kulttuuri- ja maantuntemusasioita. Kuvien avulla on mukava jakaa tietoa venäläisestä kulttuurista, kirjassa esiintyvistä henkilöistä ja paikoista.

Eri tyyppisiä tehtäviä on edelleen runsaasti, ja ne harjoittavat monipuolisesti rakenteita, sanastoa, puhumista, kirjoittamista ja kuuntelua. Opiskelijoilta olen saanut palautetta, että he pitävät kaikkein hyödyllisimpänä harjoitustyyppinä käännöslauseita. Niitä on mukana uudistetussakin kirjassa.

Jokaisen kappaleen lopussa olevat extra-osiot ovat uutta. Ne auttavat opettajaa eriyttämään opetusta ja tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa sanavarastoa ja lisätä Venäjä-tietoutta.

Mukavia opetushetkiä uudistetun Kafe Piter 1:n parissa!

Marjatta Alestalo
Venäjän kielen lehtori