Artikkeli

”Kurssilaiseni kuvaavat oppikirjaansa sanoilla moderni, ajankohtainen, monipuolinen ja inspiroiva.”

”Stepping Stones -sarja on osoittautunut todelliseksi runsaudensarveksi aikuisia kiinnostavine ajanmukaisine aihepiireineen. Tekstikappaleiden sanastoa, fraaseja ja rakenteita sovelletaan monipuolisesti harjoituksissa. Kuuntelutehtävien myötä saadaan käsiteltävään teemaan vielä uusia näkökulmia ja suulliset parityöt kannustavat rentoon omakohtaiseen kielenkäyttöön. Kappalekohtaisten sanastojen laajuus ja sijainti ovat saaneet kiitosta kurssilaisilta. Kertausosioista voi kätevästi poimia lisätehtäviä tarpeen mukaan – sananmuodostus- ja ääntämisharjoitukset sekä sanavisat ovat olleet omia suosikkejani.”

Carita Pajarinen, 30 mukavaa vuotta aikuisten englannin opettajana

Omakohtainen ja rento ote opiskeluun

Stepping Stones sopii opiskelijoille, joilla on jo englannin perustiedot ja jotka haluavat kehittää käytännön kielitaitoaan ja syventää osaamistaan. Aikuisopiskelijalle sopivaan tahtiin etenevän sarjan pääpaino on suullisen ilmaisun kehittämisessä. Englantia opitaan puhumaan jouhevasti kieltä käyttämällä. Sanavarasto laajenee, uusia sanontoja opitaan. Opiskelija voi haastaa itseään omalla tasollaan ja omien tavoitteidensa mukaan.

Aiheita jokaisen tarpeisiin

Sarjan ensimmäinen osa keskittyy jokapäiväisen elämän tilanteisiin ja matkailuun, toisessa osassa on laajemmin yhteiskunnan asioita ja kolmannessa osassa aiheina ovat ihmissuhteet, asuminen, raha sekä aiemmin käsitellyt aiheet uudesta näkökulmasta. Ruoka ja matkailuhan kiinnostavat aina!

Sujuvaan matkailuun

Matkailijalle Stepping Stones kertaa lomamatkan suunnittelussa ja valmistelussa tarvittavaa englantia ja opettaa selviytymään mahdollisista eteen tulevista ongelmatilanteista. Matkustaessa, majoittuessa, ravintolassa ja ostoksilla tapahtuvia viestintätilanteita harjoitellaan reilusti, ja matkalle on mukava lähteä, kun on kielitaito hallussa. Nähtävyyksistä, kulttuurista ja luonnosta opitaan kertomaan, ja ruokakulttuuria sekä eri maiden juhlia käsitellään myös.

Perheen ja ystävien kesken

Jokapäiväisen elämän tilanteet ovat monipuolisesti mukana oppikirjojen sisällöissä. Dialogit, pikkutekstit ja kuuntelut hiovat ystävien ja perheen välisiä viestintätilanteita monipuolisesti ruoan, kokkaamisen, hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja harrastusten teemoin. Asuminen, rahankäyttö, muutto uuteen maahan, remontointi ja kierrätys nousevat myös esiin aiheissa.

Työelämässä tarvittavaa kielitaitoa

Stepping Stones opettaa myös työelämän tilanteissa tarvittavaa englantia. Tutustuminen uusiin ihmisiin, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, uusi teknologia, matkustaminen ja raha liittyvät aihepiireinä monen työelämään. Kakkoskirjassa yksi luku keskittyy kokonaan työelämään ja ammatteihin. Oikeakielisyyttä ei alleviivata, mutta runsaat tehtävät auttavat hiomaan myös rakenteet kuntoon. Esimerkiksi STOP-kertausjaksojen avulla voi syventää rakenteita, laajentaa sanavarastoa ja sananmuodostusta sekä kiinnittää huomiota ääntämisen haasteisiin. Kirjoitustehtäviä voi tehdä enemmän, jos kirjoittaminen on opiskelijalle työtehtävissä tärkeää.

Näin oppiminen sujuu

Luvun alussa palautetaan kysymyksin mieleen teemaan liittyvää kieltä. Uutta sanastoa opitaan sopivina annoksina tehtävien, tekstien ja pienten kuunteluiden avulla. Luku etenee aina tehtävien tekemisellä ja pääteksti tulee, kun asiaan liittyvä sanasto ja rakenteet ovat luvun myötä tulleet tutuiksi. Luvun lopun käännöstehtävillä voi testata osaamistaan. Kieliopissa keskitytään perusrakenteisiin, jotka ovat opiskelijalle käyttökelpoisia ja arjen viestintätilanteissa tarpeellisia. Stepping Stones painottaa ilmaisukykyä ja vapauttaa opiskelijan käyttämään taitojaan.

Joustavaa kielen opetusta

Stepping Stones -sarja taipuu erilaisten ryhmien ja opiskelijoiden tarpeisiin. Opettajan oppaissa on runsaasti lisäharjoituksia, ja opettaja voi myös käyttää kirjan tehtäviä joustavasti: puhetehtävistä syntyy helposti kirjallisia harjoituksia ja toisaalta kirjoitetut tehtävät voivat johtaa keskusteluun. Painopiste on pari- ja ryhmäharjoituksissa, mutta avoimet tehtävät mahdollistavat jokaisen etenemisen omalla tasollaan ja omien tarpeiden mukaan.

Palkitsevia englannin oppitunteja!

Liisa Huhtala-Halme
Stepping Stones -oppikirjailija

Nanna Qvist
Stepping Stones -oppikirjailija

Penelope Roux
Stepping Stones -oppikirjailija