Tehtävävinkit

Digitehtävät tuovat lisäiloa italian opiskeluun

Si parte! on moderni ja monipuolinen italian oppimateriaalisarja. Sarjassa tutustutaan erilaisiin viestintätilanteisiin aitojen dialogien kautta ja samalla opitaan italian kielen perusrakenteita sekä sanastoa. Kappaleissa vertaillaan italian ja suomen kielen eroja ja annetaan lisätietoa kielen rakenteesta. 

Helppokäyttöiset Si parte! 1 digitehtävät sisältävät lisäharjoituksia, jotka täydentävät Si parte! 1 oppikirjan materiaalia. Digitehtävät sopivat erinomaisesti myös kertaukseen sekä jo pidemmälle edenneille opiskelijoille kielitaidon syventämiseen. Kaikki tehtävänannot ovat suomen lisäksi italiaksi, joten digitehtäviä tekemällä opit myös ne italiaksi! Digitehtäviä voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla, joten niihin on helppo palata missä ja milloin vain.

Nyt oppikirjailijat vinkkaavat, miten digitehtävistä saa parhaan hyödyn opintojen tueksi! Pääset kokeilemaan tehtäviä klikkaamalla kokeilulinkkejä.

Pronti? …Via! Alkulämmittelyä

Jokainen kappale alkaa Pronti? …Via! -lämmittelytehtävillä, joiden avulla harjoitellaan kappaleen sanastoa sekä dialogien ja muutamien Lisää tietoa kielestä -osioiden ilmaisuja.

Tämän esimerkkitehtävän avulla voit harjoitella sanastoa monella eri tapaa: kääntämällä, kuuntelemalla ja toistamalla. Kokeile, miten kappaleen avainlauseiden muodostaminen ja ääntäminen sujuu. Voit valita itse vaikeustason, sillä lauseet voi joko peittää tai jättää näkyville. 

Vinkki: Harjoittele ensin ääntämistä. Sitten peitä lauseet ja kokeile, miten kääntäminen onnistuu. 

Kokeile tehtävää

Kuinka lause loppuu? Valitse sopiva jatko -tehtävätyypin avulla voit harjoitella uutta sanastoa kivalla tavalla, sillä annetuista vaihtoehdoista vain yksi on sopiva kokonaisuus; muita vaihtoehtoja käyttämällä lauseista tulee hassuja. 

Kokeile tehtävää

Al lavoro! Kieliopin preppausta mielin määrin

Kielioppia ja eroja kielten välillä työstetään Al lavoro! -osiossa. Kielioppitehtävien avulla voit harjoitella kappaleen kielioppia omaan tahtiin, ja voit tehdä tehtäviä uudelleen niin monta kertaa kuin haluat. Mitä enemmän harjoittelet, sitä enemmän varmuutta saat italian kielen käyttöön.  

Vinkki: Tehtävissä on muutamia asioita Lisää tietoa kielestä -osioista, joten voit harjoitella itsenäisesti myös niitä asioita, joita ei tunnilla välttämättä käydä yhdessä läpi. 

Tämän esimerkkitehtävän avulla voit harjoitella omistussanojen käyttöä valitsemalla lauseyhteyteen sopivan omistussanan kolmen vaihtoehdon joukosta.

Kokeile tehtävää

Al lavoro! -osio antaa myös vaihtelua harjoitteluun, sillä siinä on erityyppisiä tehtäviä kuin kirjassa, kuten esimerkiksi sinuttelua ja teitittelyä harjoittava tehtävä.

Kokeile tehtävää

Osiosta löytyy myös opiskelijoiden usein toivomia lisäharjoituksia, esim. prepositioiden käyttöön liittyen.

Kokeile tehtävää

Cosa dici quando…? Fraaseja erilaisiin kohtaamisiin

Cosa dici quando…? -osiossa harjoitellaan kielitaitoa erilaisissa kommunikointitilanteissa. On tärkeää ottaa kieli käyttöön ja kokeilla, miten oma kielen tuottaminen sujuu. 

Tässä esimerkkitehtävässä harjoitellaan kielen tuottamista vastaamalla kysymyksiin. Voit lopuksi verrata omia vastauksiasi mallivastauksiin.

Kokeile tehtävää

Tämän harjoituksen avulla voit harjoitella hyödyllisiä Kulttuuri-osion ilmauksia sekä sinuttelun ja teitittelyn verbimuotoja.

Kokeile tehtävää

Seuraava tehtävä tuo vaihtelua kirjan harjoituksiin verrattuna. Testaa, oletko oppinut tärkeitä kahvilassa tarvittavia ilmauksia!

Kokeile tehtävää

Mukana itsearviointi

Jokaisen kappaleen lopussa on yhteenveto harjoitusten sisällöstä. Yhteenvedon avulla voit itse arvioida omaa onnistumistasi tehtävissä. Voit harjoitella helposti tehtäviä uudelleen niin monta kertaa kuin haluat tehtävän lopusta löytyvällä Aloita alusta -painikkeella.

Analytiikka opiskelijan ja opettajan tukena

Digitehtävissä edistymistä voi seurata Analytiikkapalvelun avulla. Jos digitehtävät ovat käytössä osana kurssia, opettaja voi luoda ryhmän ja seurata opiskelijoiden etenemistä ja antaa palautetta oman näkymänsä kautta. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään Analytiikka-painikkeen kautta. Tutustu Analytiikkapalvelun ominaisuuksiin >

Buon divertimento!

Lisää tehtäviä pääset kokeilemaan Si parte! 1 digitehtävien demosta

Kirjoittajat

Rosa Daghetti

Marika Tuohimetsä