Artikkeli

”Onpas paljon kaikkea!” – S2-materiaalien kirjo ilahduttaa

Näin on moni opettaja todennut Finn Lecturan monipuolisia S2-oppimateriaaleja käyttäessään. Suomi toisena kielenä opetukseen tarjoamme useita aikuisopiskelijoille suunnattuja oppimateriaaleja, jotta jokaisen tarpeisiin ja kaikkiin tilanteisiin löytyisi sopiva. Tuemme maahanmuuttajien halua oppia suomen kieltä ja Suomeen kotoutumista ja autamme opettajia heidän tärkeässä opetustyössään.

Toimittaja oppikirjojen apuna

Kustannustoimittaja Kai Löfgren on ollut yli viisi vuotta tukena monissa Finn Lecturan S2-oppimateriaalien projekteissa. Sinä aikana ahkerat ja osaavat oppikirjailijat ovat luoneet monia uusia S2-materiaaleja, esimerkiksi uudistuneen Suomen mestarin, aikuisten perusopetuksen Pääte-materiaalin, toiminnallisen No niin! -sarjan sekä Ahaa!, Luku, Työelämän suomea, Selkeästi Suomessa ja Sainpas sanottua -oppikirjat.

Innoissaan Kai kertoo, miten oppikirjailijat kehittävät uusia ideoita ja pedagogisia ratkaisuja parempien materiaalien saamiseksi.

Opettajien toiveet Finn Lectura on pyrkinyt huomioimaan kuuntelemalla ja myös kyselyillä. Kain mukaan jokainen toive keskustellaan ja katsotaan, miten toiveisiin voitaisiin vastata.

Kai sanoo, että hänen työnsä on mielekästä, koska toimivat oppimateriaalit edistävät oppimista. Kai opettaa edelleen suomea toisena kielenä, joten tärkeä käytännön tuntuma opetustyöhön säilyy ja auttaa oppimateriaalien toimittamisessa. Omassa opetustyössä oppilaiden edistyminen on todella palkitsevaa.

Kaikille lähtötasoille

Finn Lecturan S2-materiaalien avulla voi opettaa ja tukea kaiken tasoisia aikuisopiskelijoita. On peruskielitaitoihin keskittyviä ja toisaalta jatko-opiskeluihin siirtymistä tukevia oppimateriaaleja. Kailla on kokemusta eri lähtötasoilla ja eri tilanteissa olevien opiskelijoiden opettamisesta, sillä hän on opettanut sekä alkeis- että jatkotason opiskelijoita. Tästä on ollut hyötyä laajaa S2-oppimateriaalivalikoimaa toimittaessa.

Opiskelijan oman äidinkielen läheisyys suomen kieleen vaikuttaa oppimiseen. Myös opiskelutausta vaikuttaa. Oppimateriaalien kirjon on oltava laaja, jotta opettaja voi valita kurssille sopivan.

Jos oppija ei ole koskaan opiskellut latinalaisia aakkosia, lähdetään liikkeelle niiden opiskelusta ja edetään kohti luku- ja kirjoitustaitoa. Vastaavasti jo enemmän suomea opiskellut saattaa olla pyrkimässä ammattikorkeakouluun, ja sopivien oppimateriaalien avulla hän voi edistyä tavoitteessaan.

Olipa opiskelija millä tasolla tahansa, oppikirjan pitää Kain mukaan rohkaista häntä kielen käyttöön.

Aihepiirit tukevat kotoutumista

Kotoutumiskoulutuksessa oppimateriaalin sisältö voi ohjata ja kannustaa toimimaan uudessa ympäristössä, innostaa harrastuksiin ja tutustumaan ihmisiin sekä hankkimaan kavereita, jotta ainoa suomenkielinen kontakti ei olisi S2-opettaja. Halu tutustua suomalaisiin on monilla maahanmuuttajilla suuri. Oppijoilla on keskimäärin korkea motivaatio käyttää arkielämässään suomen kieltä ja pystyä esimerkiksi asioimaan sen avulla.

S2-oppimateriaaleissa on Kain mielestä hyvä ohjata opiskelija myös seuraamaan mediaa, kuuntelemaan ja lukemaan asioista opiskeltavalla kielellä. Näin opiskelija saa tärkeää tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta. Oppijan olisi tärkeää huomata, että oppitunti on vain yksi lukuisista mahdollisuuksista oppia suomea.

Oppikirjojen tekstit ja tehtävät tutustuttavat Suomeen ja suomalaiseen tapakulttuuriin, ja aihepiirit auttavat opiskelijaa selviämään arjen haasteista. Olennaista kaikille S2-opiskelijoille on, että suomen kieli on heille väline päästä kiinni yhteiskuntaan ja työelämään. Kielitaito luo hyvinvointia.

Oppimateriaali elää ajassa

Finn Lectura ja oppikirjailijat seuraavat tiiviisti, mitä alalla tapahtuu, ja muutoksia onkin kymmenessä vuodessa tullut S2-opetukseen. Toiminnallisuus on nyt vahvasti mukana, samoin omakohtaisuus. On ryhmätöitä ja digiharjoituksia.

Uutta oppimateriaalia suunnitellessaan tekijäryhmä miettii aina keinoja, joilla opiskelija saadaan motivoitua ja jotka tekevät suomen kielen oppimisesta mielekästä.

Tärkeitä ominaisuuksia oppimateriaalissa pedagogiikan ohella ovat motivointi, ilo ja kokonaisvaltaisuus. Tasapainoinen S2-oppimateriaali opettaa opiskelijaa puhumaan, lukemaan ja ymmärtämään kuulemansa.

Runsaat opettajan oppaat auttavat opetuksen toteuttamisessa. Finn Lectura tarjoaa opettajalle kunnolla tukea, jotta hän voi keskittyä täysillä opettamiseen. Opettajan materiaalit kehittyvät jatkuvasti ja esitysmateriaaleja on tulossa moniin sarjoihin.

Toivotamme kaikille S2-opettajille mukavia opetushetkiä!

Tutustu Finn Lecturan S2-oppimateriaaleihin >

Mimma Näränen