Tehtävävinkit

Opettajan kirjoituskone kehittää, eriyttää ja haastaa – Kokeile kirjoitustehtäviä oppitunnilla!

Opettajan kirjoituskone tarjoaa vaihtelevia kirjoitustehtäviä, joita opettajan on mukava hyödyntää suomen kielen opetuksen suunnittelussa ja oppitunneilla.

Tehtävät ovat monipuolisia ja niitä on eri taitotasoille (A1-B2), mikä tekee eriyttämisen helpoksi opetusryhmän sisälläkin. Opettajan kirjoituskoneen tehtävät soveltuvat yläkoulusta eteenpäin niin nuorille kuin aikuisille suomen oppijoille. Tehtäviä voi hyödyntää myös äidinkielen oppitunneilla sekä erityisopetuksessa; kirjan harjoituksissa tuetaan vahvasti kirjoitusprosessia.

Runsaasti kirjoitusharjoituksia useille taitotasoille

Opettajan kirjoituskone sisältää yli 300 erilaista kirjoitustehtävää eri taitotasoille yhteensä 13 aihepiiristä. Kirjassa harjoitellaan järjestelmällisesti 11 eri tekstilajia. Kirja myös ohjaa oppijaa valitsemaan tekstilajiin tai tilanteeseen sopivaa rekisteriä. Opettajan kirjoituskoneen tavoite on madaltaa oppijan kynnystä kirjoittaa sekä antaa hänelle iloa ja onnistumisen kokemuksia kirjoittamiseen.

Tutustu Opettajan kirjoituskoneen sisällysluetteloon, jossa näkyvät kirjassa harjoiteltavat tekstilajit sekä  monipuolisten tehtävien otsikot ja taitotasot. Teemoista löytyy erilaisia variaatioita eri taitotasolle, jolloin luokkahuonepuhe on kaikille yhteisestä aiheesta.

Katso sisällysluettelo >

Valmiiden tehtävien lisäksi kirja sisältää opettajalle ja oppijalle suunnatut tieto-osat. Opettajille suunnatuilla sivuilla käydään läpi, mitä kirjoittaminen on eri taitotasolla sekä annetaan vinkkejä ja ehdotuksia kirjoittamisen ohjaamiseen sen eri vaiheissa. Oppijan sivuilla avataan kirjoitusprosessia oppijan näkökulmasta sekä annetaan tukea esimerkiksi mielipiteen ilmaisemiseen.

Vinkkejä Opettajan kirjoituskoneen käyttöön opetuksessa

Opettajan kirjoituskone keskittyy erityisesti kirjoittamiseen valmistautumiseen ja tekstilajiymmärryksen kasvattamiseen. Kirjoittamiseen voi ryhmässä valmistautua muun muassa käymällä läpi kirjan tekstilajiesittelyn ja tutustumalla tekstilajista tehtyyn mallitekstiin.

Ennen kirjoittamista on tärkeää koota yhdessä sanastoa ja pohtia aihepiiriä – tässä parviäly on voimaa! Sanastoa voi kerätä esimerkiksi kirjasta löytyvän Yhdessä sanastoa -osion avulla sekä tekemällä samaan teemaan liittyviä puheharjoituksia, joita löytyy Opettajan porinapata -kirjasta. Koska samasta tehtävästä on erilaisia tehtäviä, pääsevät kaikki kirjoittamaan omalle taitotasolleen sopivasta tehtävästä.  Kielitaidon karttuessa oppija voi myös kirjoittaa vaikeamman tekstin jo kertaalleen tehdystä tehtävästä. 

Puheen avulla annetaan syötöstä kirjoittamiseen. Teemasta keskustelun ja sanaston keräämisen ajatuksena on antaa oppijalle syötöstä kirjoittamiseen ja tukee kirjoittamiseen valmistautumista. 

Yhdessä työstäminen auttaa myös jäsentämään asiaa ja tarjoaa uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia, joita tarvitaan viimeistään B-tasolta alkaen. Hyvä valmistautuminen on olennaista varsinkin, jos aihepiiri on oppijalle vieraampi. Opettajan osiossa on annettu tarkempia vinkkejä valmisteluun sekä kirjoittamisen opetukseen ja arviointiin eri taitotasoilla.

Oppimisen kannalta on tärkeää sitoa kirjoittaminen muihin kielen osa-alueisiin, jotta se ei tunnu irralliselta. Lisäksi on hyvä kirjoituttaa käsiteltävästä aihepiiristä useampia eri tekstilajeja monipuolisten tekstitaitojen hankkimiseksi.

Poimi tehtävävinkit oppitunneille

Alta löydät oppikirjailijoiden valitsemat esimerkkitehtävät, joiden avulla pääset kokeilemaan Opettajan kirjoituskoneen harjoituksia omassa opetuksessasi. 

Lyhyet viestit 

Tässä esimerkkitehtävässä harjoiteltava tekstilaji on viestit. Viestejä harjoitellaan jokaisessa aihepiirissä ja niitä löytyy monelle taitotasolle. Yksi viestien harjoiteltava asia on myös pohtia, milloin tilanteeseen sopii puhekielinen viesti ja milloin ei. Niissä tehtävissä, joissa puhekielisyys on sopiva rekisteri, on tehtävänantoihin merkitty puhekupla. 

Poimi tehtävä >

Kertomisen paritehtävä

Opettajan kirjoituskoneessa on tehtäviä, jotka sopivat myös parikirjoitukseen. Paritehtävien ideana on saada kahden kirjoittajan taidot yhdistymään ja tuottamaan monipuolisemman tekstin kuin yksin kirjoitetussa. Parityöskentely kehittää myös neuvottelutaitoja, sillä oppijat joutuvat yhdessä keskustelemaan aiheesta ja luomaan yhteisiä merkityksiä. Tavallisimpien aiheiden lisäksi mukana on myös mielikuvituksellisia tehtäviä. 

Poimi tehtävä >

Mielipidekirjoitus

Mielipidekirjoituksen otsikoita B1-B2-tasoille löytyy jokaisesta teemasta vähintään 10. Lisäksi joissain teemoissa annetaan jo A2-tasoisia otsikoita. 

Poimi tehtävä >

Ilmoitus

Opettajan kirjoituskone ottaa huomioon myös ylemmät kielitaitotasot. Mukana on erilaisia tekstilajeja taitotasolle B2 ja tehtäviä voi käyttää myös C-tasolla.  

Poimi tehtävä >

Kirjoittajat

Ella Saarinen

Heidi Sippola