Artikkeli

Si parte! Innostavasti italian opiskeluun

Italian aikuisopinnot saavat tuoreen Si parte! -sarjan avulla innostavan lähdön. Värikkäät kirjat ilmavine aukeamineen houkuttelevat selailemaan ja tutustumaan sisältöön. Opiskelijoille tarjotaan heti ykkösosan alusta lähtien monipuolisesti opiskeltavaa, mutta yksinkertaisella ja loogisella tavalla. Opettaja voi helposti säädellä etenemistahtia ryhmän mukaan. Ajankohtaiset aihepiirit, kuten teknologia ja kestävä kehitys, on sarjassa huomioitu.

Opiskelijaa rohkaistaan puhumaan

Opiskelija saa dialogeja kuuntelemalla ja lukemalla runsaasti malleja suulliseen ilmaisuun, jota harjoitellaan monipuolisten viestintätilanteiden ja muiden suullisten harjoitusten avulla. Koska oppikirjan tilanteet ovat autenttisia, niihin voi helposti samaistua ja poimia itselleen sopivia ilmaisuja. Si parte! 1 sisältää vähemmän kirjallisia kotitehtäviä, joten opiskelija voi keskittyä kuuntelemiseen ja suullisen ilmaisutaidon kehittämiseen. Si parte! 2 taas sisältää enemmän myös kirjoittamista ja kirjallisia kotitehtäviä.

Edetä voi joko hitaasti tai nopeasti

Oppikirjassa on runsaasti materiaalia, mutta kaikkea ei välttämättä tarvitse opiskella heti. Keskeiset ja tärkeimmät asiat ja tavoitteet on esitetty selkeästi, ja harjoituksissa on paljon toistoa, mikä takaa onnistuneen oppimisen. Lisäharjoitukset, lisätehtävät ja Lisää tietoa kielestä -osiot syventävät opittua.

Kiehtovat aihepiirit ja italialainen kulttuuri

Yleensä matkailuun ja ruokaan liittyvät aiheet kiinnostavat italian opiskelijaa eniten. Myös taide, kulttuuri ja historia kiehtovat monia. Nämä kaikki aihepiirit ovat hyvin edustettuina Si parte! -sarjan sisällössä. Sarjassa on tuotu esimerkiksi esille vähemmän tunnettuja paikkakuntia ja piirteitä Italian kulttuurista. Oppikirjan ensimmäisessä osassa kulttuuriosiot ovat suomeksi ja toisessa osassa italiaksi.

Reilusti arkipäivän viestintätilanteita

Sarjassa seurataan kansainvälistä opiskelijaryhmää ja heidän arkielämäänsä. Ensimmäisessä osassa he tutustuvat toisiinsa ja opiskelukaupunkiinsa, käyvät kahvilassa, ravintolassa, kaupassa ja opettajan kotona sekä retkeilevät maatilalla. Ykkösosan lopussa opiskelijat oppivat kertomaan, mitä he ovat tehneet. Sarjan toisessa osassa opiskelijat oppivat kertomaan italian kielen opiskelusta, omista kokemuksistaan ja paikoista, joissa ovat käyneet, ja tekemään tulevaisuuden suunnitelmia sekä keskustelemaan vapaa-ajasta. Ajankohtaiset aiheet, kuten teknologia, kestävä kehitys ja ruokavaliot, on myös huomioitu aihepiireissä.

Selkeää kieliopin opetusta

Jokainen kirjan kappale sisältää 2–4 kielioppiasiaa selkeine esimerkkeineen ja runsaine harjoituksineen. Kappaleen suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla opiskelija pääsee soveltamaan sekä kielioppia että opittua sanastoa. Erot kielten välillä -osiossa kerrotaan suomen ja italian kielten eroista. Lisää tietoa kielestä -osioissa mm. syvennetään kappaleen kielioppia ja kerrotaan sanojen alkuperästä ja eri murteista sekä muuta mielenkiintoista italian kielestä.

Opettajan opas auttaa eriyttämään ja innostamaan

Opettajan opas sisältää runsaasti tehtäviä. Lisämateriaalin avulla opiskelijalle annetaan malleja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja lisäsanastoja, joihin hän voi tutustua kotona. Monipuolisten tehtävien avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan parin kanssa tai ryhmässä kappaleessa opittuja asioita. Lisäksi opettajan oppaassa on kieliopin kertausosio, josta voi poimia lisätehtäviä opiskelijoille joko luokassa yhdessä tai kotona tehtäviksi.

Esitysmateriaali tukee mainiosti tuntiopetusta

Sähköisen esitysmateriaalin avulla opettaja voi elävöittää oppituntia, koska dialogeja ja kuuntelutehtäviä on sen kautta helppo kuunteluttaa. Esitysmateriaalin ratkaisujen avulla päästään heti tarkistamaan harjoituksia ja käymään läpi kielioppia.

Nautinnollista italian opetusta!

Rosa Daghetti
Italian kielen opettaja, Si parte! -oppikirjailija

Katriina Veikkolainen
Italian kielen opettaja, Si parte! -oppikirjailija

Pilvi Karjalainen
Italian kielen opettaja, Si parte! -oppikirjailija

Mattia Retta
Italian kielen opettaja, Si parte! -oppikirjailija

Sari Syrén
Italian kielen opettaja, Si parte! -oppikirjailija