Tehtävävinkit

Etäopetusvinkit Si parte! -sarjan käyttäjille

Etänä opiskelu voi olla uusi asia yhtä lailla opiskelijoille kuin monelle opettajallekin, ja tärkeää onkin löytää itselle ja omalle ryhmälle sopivat rutiinit. Näillä Si parte! -oppikirjailijoiden vinkeillä saat uusia ideoita oppikirjojen harjoitusten käsittelyyn myös etäopetustunneilla.

Etäopetuksen voi aloittaa voi jo ihan pienelläkin teknisellä osaamisella. Useimmilla verkko-oppimisalustoilla opiskelijat voidaan jakaa pienryhmiin ja näin tehdä kommunikatiivisia harjoituksia luokkaopetuksen tapaan. Etäopiskelussa kannattaa sopia yhteiset käytännöt heti alkuun; esim. kun video pidetään päällä, vuorovaikutus toimii ihan yhtä hyvin kuin luokassa kasvokkain. Pari- ja ryhmätyöskentelyn aikana opettaja voi vierailla kaikkien parien ja ryhmien luona kuuntelemassa ja ohjaamassa. Lopuksi palataan koko ryhmän opiskelutilaan ja tehdään yhteenvetoa harjoitellusta.

Alle koostimme vinkkejä Si parte! -kirjojen harjoitusten toteuttamiseen etänä. Mukana on sekä pareittain, pienryhmissä että koko ryhmän kesken tehtävien harjoitusten käsittelyvinkkejä. Harjoituksia on helppo esitellä ja tarkistaa etänä, mikäli käytössä on oppikirjaa tukeva esitysmateriaali.

Mitä olet tehnyt? Harjoitellaan perfektiä!

Paritehtävä. Si parte! 1: harjoitus 9, s. 204.

Opettaja kertoo harjoituksen verbejä käyttäen, mitä itse teki viime viikolla, viime vuonna tai viime kesänä. Tämän jälkeen opettaja käy harjoituksen 10 tehtävänannon läpi ja jakaa opiskelijat pareiksi. Jos noppaa ei löydy kotoa, opiskelija voi ladata helposti ilmaisen sovelluksen sovelluskaupasta omaan puhelimeensa.

Opiskelijat voivat tehdä harjoituksen kuten tehtävänannossa (verbin taivutus) tai he voivat keksiä kysymyksiä toisilleen. Esim. A che ora hai preparato la cena? Domenica scorsa hai passeggiato nel bosco? Opettaja voi myös jakaa valmiin listan muutamista lisäkysymyksistä (Per chi hai preparato la cena? A chi? Con chi?).

Kerrotaan perheestä

Pari/ryhmätehtävä. Si parte! 2: s. 73 sanasto

Opettaja pyytää opiskelijoita tutustumaan sanastoon ja piirtämään sukupuun omasta perheestä (tämä voi olla myös edellisen tunnin kotitehtävä). Mielikuvitusta saa käyttää, sukupuun ei tarvitse olla aito! Vaihtoehtona sukupuun piirtämiselle: opettaja etsii vapaasti ladattavia perhekuvia (esim. Pixabay.com) ja opiskelijat voivat käyttää niitä keskustelun pohjana.

Opettaja antaa malleja keskustelua varten. Ryhmissä opiskelijat kysyvät toisiltaan vuorotellen tietoja perheenjäsenistä, kuten nimen, iän, missä he asuvat, mitä työtä he tekevät. Esim. Come si chiamano i tuoi genitori? Hai una sorella? Come si chiama? Quanti anni ha? Dove abita e che cosa fa?

Kuvaile kotiasi. Millainen olohuone on?

Koko ryhmä. Si parte! 2: s. 88 sanasto: alcune parole della casa

Opettaja pyytää ensin opiskelijoita tutustumaan sanastoon. Sen jälkeen opettaja kuvailee italiaksi, mitä sivun 90 ja 91 kuvassa A tai kuvassa B on. Opiskelijat arvaavat, mistä kuvasta puhutaan. Opettaja voi myös valita kuvan A tai B, ja kertoa valitsemastaan kuvasta vuorotellen oikeita ja vääriä tietoja. Opiskelijat kuuntelevat ja kertovat, onko väite totta vai tarua (vero o falso). Opettaja voi myös kirjoittaa väitteet ylös ja jakaa näytön.

Puhutaan ruoasta!

Ryhmätehtävä. Si parte! 2: s. 157 sanalaatikko

Opettaja kyselee sanalaatikon pohjalta, mistä opiskelijat pitävät ja mistä eivät. Opiskelijat merkitsevät omaan kirjaansa tehtävän 6a janalle vastaukset. Sen jälkeen opiskelijat kysyvät ja vastaavat ja vaihtavat mielipiteitä pienryhmissä (6b). Jos jokin sanoista on vieras, opiskelijat voivat kysyä toisiltaan: Conosci …? Sai cos´é / cosa sono …?

Harjoitusta voi jatkaa kysymällä lisäkysymyksiä, esim. mitä on aina jääkaapissa/pakastimessa: Quale di questi alimenti hai sempre nel frigo? E nel freezer? Bevi regolarmente il latte? Usi spesso l’aglio nei tuoi piatti? Opiskelijat voivat myös muodostaa lauseita suomeksi ja toinen kääntää italiaksi.

Tehtävän lopuksi opettaja voi aloittaa tehtävän purun esimerkiksi niin, että jokainen opiskelija kirjoittaa samaan aikaan chattiin kolme asiaa, joista pitää tai joita käyttää eniten.

Vaatetusta eri vuodenaikoina

Koko ryhmä/ryhmätehtävä. Si parte! 2: s. 198 sanasto

Opettaja pyytää opiskelijoita tutustumaan sanastoon etukäteen. Tunnilla opettaja pyytää opiskelijoita kertomaan tai kirjoittamaan opiskelualustan chattiin, mitä heillä on päällä tai mitä löytyy heidän vaatekaapistaan. Opiskelijat voivat myös kysellä toisiltaan pienryhmissä. Esim. Hai una pelliccia ecologica? Usi il marsupio?

Rosa Daghetti
Si parte! -oppikirjailija

Pilvi Karjalainen
Si parte! 2 -oppikirjailija

Mattia Retta
Si parte! 2 -oppikirjailija

Sari Syrén
Si parte! 2 -oppikirjailija