Tehtävävinkit

Stepping Stones antaa vinkit etäopetukseen

Englannin etäopetuksen aikuisille saa toimimaan monipuolisen sarjan materiaalien avulla. Oppikirjailijat antavat hyvät vinkit opetuksen tueksi.

Luo rentoutta ja läheisyyttä

Käytä aikaa alkulämmittelyyn ja jutusteluun, kun olet videoyhteydessä opiskelijoihin esimerkiksi Zoomin kautta. Etäyhteys voi tuntua haastavalta ilman spontaania kevyttä jutustelua. Voit vähentää etäisyyden tuntua juttelemalla virtuaalisen luokan opiskelijoille, kun he tulevat luokkaan kertomalla omia pikku juttuja samalla kun tehtäviä tehdään. Rohkaise opiskelijoita jakamaan ajatuksiaan ja kertomaan omia tarinoitaan, vaikka ne eivät ihan tiukasti liittyisikään käsillä olevaan aiheeseen tai tehtävään. Varo olemasta itse liikaa äänessä. Käytä kuulokkeita, joissa on mikrofoni – äänen laatu on näin paljon parempi.

Pikkuryhmät puhetehtävissä

Jaa opiskelijat kolmen tai neljän opiskelijan ryhmiin mieluummin kuin pareihin. Ryhmätyöhuoneiden (breakout rooms) luominen on esim. Zoomissa paljon helpompaa kuin fyysisessä luokassa – eipä tarvitse siirrellä huonekaluja! Muutaman hengen ryhmissä voi syntyä rennompi ilmapiiri kuin parien kesken, ja silti jokainen pystyy sanomaan sanansa. Kaikissa Stepping Stones -sarjan ’stepeissä’ on pikkuryhmille sopivia tehtäviä: Talk to your partner, Discuss in small groups. Lisää löytyy opettajan oppaista. Zoom-ryhmissä opiskelijat voivat myös esimerkiksi vuoroin kertoa vastauksiaan kysymyksiin, joissa kysytään omaa mielipidettä erilaisista aiheena olleista asioista.

Yhteinen dokumentti kirjallisille pikkutehtäville

Jokaisessa stepissä on myös pieniä kirjallisia avoimia tehtäviä, joiden tekemiseksi opettaja voi luoda vain ryhmän jäsenille jaetun Google doc –dokumentin (jos lähetät linkin, niin kaikkien on helppo löytää suoraan oikeaan dokumenttiin). Näin voidaan koota vastauksia muutamaan valittuun tehtävään koko ryhmältä yhteisesti nähtäväksi, ja opettaja voi sitten kommentoida kokonaisuutta. Tälläkin tavalla voi tuoda jonkinasteista vuorovaikutteisuutta opiskeluun ilman, että vaaditaan yhtäaikaista läsnäoloa. Opiskelijat voivat tehdä tehtävän määräpäivään mennessä silloin, kun heillä on aikaa.

Eriyttämisen tueksi

Opiskelijoiden tilanteet voivat olla hyvin erilaisia: toiset tekevät etätöitä kotona ja aika on tiukoilla, toisilla voi aikaa olla liikaakin. Anna myös vapaaehtoisia lisätehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä itsekseen tai vaikka yhdessä perheenjäsenten kanssa. Huolehdi siitä, että tehtäviin on saatavilla myös vastaukset, niin opiskelija voi tarkistaa ne itse. Stepping Stones -sarjan Opettajan oppaissa on paljon kotitehtäviksi sopivia tehtävä, esimerkiksi Kääntölaput, Halkaistut lauseet, Täydennystehtävät, Sanapalapelit, Sanahaut ja Sanaristikot. Stepping Stones 2 ja 3 Opettajan oppaissa on myös lisätekstejä luettaviksi.

Innokkaille lukijoille

Eri taitotasoille suunnattuja lukutekstejä tehtävineen löytyy esimerkiksi British Councilin ja Voice of American sivuilta.

Lue lisää Stepping Stones -sarjasta >

Tutustu tuoteperheeseen >

Finn Lecturan oppimateriaalien käyttö etäopetuksessa onnistuu kätevästi, kun oppilaitoksella on voimassaoleva Kopioston kopiointilupa. Lisätietoja: www.kopiosto.fi.

Liisa Huhtala-Halme
Stepping Stones -oppikirjailija

Nanna Qvist
Stepping Stones -oppikirjailija

Penelope Roux
Stepping Stones -oppikirjailija