Uutinen

Oppikirjailijoiden vinkit aikuiskielten etäopetukseen

Etäopetuksen järjestäminen voi olla monelle opettajalle uusi asia. Jotta aikuiskielten opetus olisi sujuvaa myös etänä, pyysimme oppikirjailijoitamme jakamaan omat vinkkinsä opetuksen tueksi. Mukana myös tehtäviä!

Anni Holopainen, Everyday English -sarjan oppikirjailija:

1. Hyödynnä Instagramia

Instagram on todella hyvä formaatti opetukseen siksi, että julkaisuissa kuva on yleensä pääosassa ja tekstin on oltava lyhyt, selkeä ja informatiivinen. Esimerkiksi BBC Newsillä on englanninopetukseen todella hyviä lyhyitä, hauskoja ja mielenkiintoisia uutisjulkaisuja sekä kuvina että videoina.

2. Teetä pieniä kirjoitusharjoituksia

Teetän opiskelijoilla pieniä kirjoitustehtäviä, joita normaalitilanteessa tulee tehtyä tosi harvoin. Olen luvannut katsoa kaikki tehtävät läpi ja antaa niistä palautetta. Itsellenikin tämä on tosi mielenkiintoista, koska yleensä en juurikaan pääse näkemään opiskelijoiden kirjallisia tuotoksia.

3. Ota rohkeasti uudet toimintatavat käyttöön

Etäopetuksessa on tärkeää miettiä, mikä olisi juuri itselle sopiva, uusi tapa tehdä asioita. En ollut itse koskaan kokeillut minkäänlaista video-opetusta tai muutakaan etäopetusta, mutta päätin kuitenkin rohkeasti kokeilla etäopetustuokion järjestämistä Zoom-ohjelmaa käyttäen ja kaikki meni lopulta tosi hyvin. Olin jälkeenpäin itse tosi iloinen ja ylpeä sekä itsestäni että opiskelijoistani, kun uskalsimme kokeilla jotain uutta!

4. Vinkki Everyday English -sarjan käyttäjälle: muista verkkoharjoitukset ja muut etäopetukseen sopivat tehtävät

Everyday English -sarjasta löytyy paljon myös etäopetukseen ja -opiskeluun sopivaa materiaalia. Everyday English Starteriin sekä Everyday English -sarjan osiin 1-3 löytyy verkkoharjoitukset, joita opiskelijat voivat tehdä itsenäisesti. Sarjan osissa 4-5 on paljon erilaisia tiedonhakutehtäviä, joita opiskelijat voivat hyvin tehdä etäopiskeluna ja jakaa esim. suljetussa oppimisympäristössä tai sähköpostin kautta.

Poimi tiedonhakutehtävä >

Tehtävä on Everyday English 5 -kirjasta.

Anja Odell, Hallo! 2 ja 3 -kirjojen oppikirjailija:

1. Kokoa etäoppitunnin rakenne opiskelijoille valmiiksi

Olen listannut tulevalla oppitunnilla käsiteltävät aiheet Word-tiedostoon. Näin opiskelijat voivat orientoitua oppituntiin. Olen myös liittänyt mukaan linkkejä erilaisiin materiaaleihin, jotka liittyvät tulevan tunnin aiheeseen, kuten YouTube-linkkejä (esim. perhe- tai kahvila-aiheet, tai kielioppiaiheet, kuten englannista ing-muoto). Videot virittävät hyvin käsiteltävään aiheeseen ja innostavat opiskelijoita.

2. Vinkki Hallo!-sarjan käyttäjälle: Muista Hallo! 1 ja 2 -verkkoharjoitukset

Hallo! 1 ja 2 -oppikirjoja tukevat verkkoharjoitukset, jotka noudattavat kirjojen teemoja ja kappaleita. Näitä tehtäviä on helppo hyödyntää sekä etäopetuksessa että itseopiskelussa.

Poimi uutistehtävä >

Tehtävä on Hallo! 3 -oppikirjasta.

Minna Intke Hernández, ¡Avanzamos!-oppikirjailija:

1. Teetä keskusteluharjoitukset audiona

Koska kaikki kurssini ovat kommunikatiivisia, olen halunnut säilyttää sen myös etäopiskelutilanteessa. Olen usein nauhoittanut lyhyen äänitteen opiskelijoille esimerkiksi, jossa puhun lyhyesti tehtävän kysymysten pohjalta. Äänitteen lopussa pyydän, että opiskelijat vastaavat minulle audiolla, ja lähettävät sen tarkistettavaksi esim. suljetun oppimisympäristön tai sähköpostin kautta.

Poimi hyvinvointiin liittyvä keskusteluharjoitus >

Tehtävä on ¡Avanzamos!-kirjasta.

2. Pidä tehtävien määrä kohtuullisena

Joskus voi olla vaikea hahmottaa sitä, kuinka paljon itseopiskeluun menee aikaa. Tästä syystä on tärkeää lähettää opiskelijoille mahdollisimman selkeää ja ytimekästä materiaalia. Itse lisään aina erikseen lisäharjoituksia halukkaille, mutta pakollisten tehtävien määrän pidän kohtuullisena.

3. Kehota opiskelijoita perustamaan WhatsApp-ryhmä

Ryhmähengen ylläpito on tärkeää myös etäopetuksessa. Voit kehottaa opiskelijoita perustamaan esimerkiksi WhatsApp-ryhmän, jossa he voivat käydä yhteistä keskustelua. Opettaja voi olla mukana ryhmässä, ja tukea siellä opiskelijoita, mutta olen antanut opiskelijoiden myös toteuttaa ryhmän ilman minua; pääasia, että he haluavat ja uskaltavat harjoitella. Tämä on poikinut kyllä todella mukavaa kanssakäymistä minun ja opiskelijoiden välillä, olen todella positiivisesti yllättänyt tästä.

Finn Lecturan oppimateriaalien käyttö etäopetuksessa onnistuu kätevästi, kun oppilaitoksella on voimassaoleva Kopioston kopiointilupa. Lisätietoja: www.kopiosto.fi.