Artikkeli

Vinkkejä Italiano per passione -kirjasta, mukana etäopetusvinkit

Uusi italian jatko-oppikirja Italiano per passione kasvattaa sanavarastoa ja harjoittaa reilusti suullista kielitaitoa monenlaisten, sujuvasti etenevien tehtävätyyppien avulla. Kirjan dialogit antavat tuntumaa nykypäivän puhekieleen. Kieliopilliset asiat on jaettu useampaan kappaleeseen.

Italiano per passione -oppikirjailijat Ciro Imperato, Katri Kuusela ja Sari Meurman antavat nyt mainioita vinkkejä italian opetukseen:

 • opetusvinkit kirjan käyttäjille
 • oppitunnille sopiva tehtävä kirjaan tutustuvalle
 • etäopetusvinkkejä kaikille italian opettajille

Vinkkejä opetukseen kirjan käyttäjälle

Tehtävien avulla voi kehittää opiskelijoiden keskustelutaitoja ja laajentaa sanavarastoa. Kuuntelun, tehtävien ja keskustelun kautta opittu sanasto otetaan heti käyttöön.

Italiano per passione opetusvinkit ovat kappaleen 1 dialogista Che capolavoro! (s. 18–19). Voit soveltaa niitä läpi kirjan.

 1. Opiskelijat tutustuvat dialogin sanastoon (s. 20) lukemalla sen ääneen pareittain.
 2. Kuunnellaan keskustelu (s. 18–19) katsomatta kirjaa.
 3. Kuunnellaan dialogi uudestaan samalla tekstiä seuraten. Opettaja näyttää opettajan materiaalin dialogia koskevat sisältökysymykset (lisäharjoitus 3, Vero o falso?). Opiskelijat lukevat keskustelun ja vastaavat kysymyksiin suullisesti parinsa kanssa. Tämän jälkeen voidaan suomentaa tekstistä esim. hankalat kohdat.
 4. Opiskelijat tekevät tehtävän 12 (s. 20–21) pareittain tai itsenäisesti. Jokaiseen dialogiin kuuluu tämän tyyppinen “Etsi tekstistä” -tehtävä, jossa nostetaan esiin muutamia keskeisiä sanoja tai ilmaisuja.
 5. Kotitehtävänä opiskelijat tekevät tehtävän 13 ja 14 (s. 21), joissa harjoitellaan keskustelun keskeistä sanastoa.
 6. Seuraavalla kerralla keskustelu voidaan kuunnella uudestaan, minkä jälkeen sen sisältö voidaan kerrata opettajan materiaalin lisäharjoituksen 4 avulla (Completa le frasi in italiano).
 7. Tämän jälkeen voidaan tehdä esimerkiksi tehtävät 15–17 (s. 22). Tehtävässä 15 harjoitellaan asiointia museossa. Tehtävä 16 on kuuntelutehtävä, jossa dialogin tilanne jatkuu. Lähes kaikkiin dialogeihin on vastaava kuuntelutehtävä jatkoksi. Tehtävä 17 on keskustelutehtävä, jossa opiskelijat keskustelevat kysymysten avulla italiaksi. Tämän tyyppisiä keskustelutehtäviä on läpi kirjan.
 8. Lisäksi opettajan materiaalissa on lisäharjoituksia dialogin sanastoon: esimerkiksi kappaleessa 1 on lisäharjoitus 5 (Che capolavoro!), jossa opiskelijat kääntävät suullisesti dialogin tyyppisen pienen keskustelun italiaksi.

Tehtävävinkki oppitunnille

Jos et ole vielä ottanut Italiano per passione -kirjaa käyttöön, tutustu nyt!

 • Relatiivipronomineja jonka ja joiden harjoitellaan tehtävässä Quale è la citta…, joka kehittää myös kaupunkituntemusta:Poimi tehtävävinkki >

Etäopetusvinkkejä

Hyödynnä musiikkia

Etsi kappaleen aihepiiriin tai kielioppiin liittyvää musiikkia. Kysy opiskelijoilta, tuoko sanasto, aihe tai muu heille mieleen jonkin kappaleen. Vinkkejä löytyy muun muassa täältä:

adgblog.it/2011/12/12/5050100-e-oltre-canzoni-per-imparare-litaliano/

sites.google.com/site/marinasantinisite/canzoni-italiane-e-grammatica

Lyricstraining.com-sivustolla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä laulujen avulla: laulun sanat etenevät Youtube-videon alla karaokemaisesti, ja opiskelija kuuntelee ja kirjoittaa puuttuvat sanat tai valitsee oikean sanan vaihtoehdoista. Laulu pysähtyy ja jatkuu automaattisesti. Opiskelija ei tarvitse tunnuksia. Rekisteröitymällä opettaja voi muokata laulun tehtävää ja valita juuri ne sanat, jotka hän haluaa opiskelijoiden kirjoittavan, esim. tietyt verbimuodot. Sivustolla on paljon italialaista musiikkia, ja ne saa näkyviin valitsemalla yläpalkista kieleksi italian.

Ota käyttöön Padlet (tai muu yhteiskirjoitusalusta)

Padletiin voi luoda monenlaisia tehtäviä, ja opiskelijat tarvitsevat vain linkin sivulle. Lisäksi Padlet on helppokäyttöinen. Tehtävä, jossa kukin opiskelija jatkaa lausetta haluamallaan tavalla, soveltuu hyvin Padletiin: kukin kirjoittaa omat lauseensa omalle lapulleen, jolloin kaikki näkevät lauseet ja niitä voidaan käsitellä yhdessä.

Padlet on hyvä alusta myös pienille kirjoituksille, esimerkiksi henkilöesittelyt tai tiedonhaut voi kerätä sinne. Esittelyyn voi myös liittää mukaan Youtube-linkin tai kuvan. Myös viestinnälliset kirjoitustehtävät voi kirjoittaa Padletiin, ja niitä voi jatkaa siten, että opiskelijat kirjoittavat vastauksen toiselle opiskelijalle.

Kokeile Mentimeter-sivustoa

Mentimeter mahdollistaa esimerkiksi sanapilvien tai nopeiden kyselyiden teon. Opettajan tulee luoda ilmaiset tunnukset, ja oppilaat vastaavat aina osoitteessa mentimeter.com ja käyttävät opettajan jakamaa koodia.

Sanapilvi voidaan tehdä esimerkiksi valitusta sanastosta niin, että jokainen oppilas valitsee viisi sanaa, jotka hän haluaa oppia, ja kirjoittaa ne Mentimeter-kyselyyn. Sanapilvessä suurimpana ovat ne, jotka esiintyvät eniten vastauksissa. Mentimeter mahdollistaa myös lyhyiden avoimien vastausten keräämisen.

Hyviä hetkiä italian oppitunneille!