Artikkeli

Oma englannin kirja aikuisten perusopetuksen opiskelijoille

Dive into English 1 on ensimmäinen englannin oppikirja, joka on tarkoitettu nimenomaan aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetukseen. Aihepiirejä ovat esimerkiksi tutustuminen, itsestä, omasta perheestä ja harrastuksista kertominen.

Dive into English 1 -kirjan avulla opetellaan myös keskustelemaan opiskelusta ja matkustamisesta sekä harjoitellaan tavallisia asiointitilanteita. Arkielämään nivoutuvat teemat rohkaisevat opiskelijoita käyttämään kieltä heti alusta alkaen.

Kirjassa on viisi A- ja B-osioon jaettua kappaletta. Neljä ensimmäistä vastaavat sisällöltään aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteiden A-kielen oppimäärän kursseja. Viides kappale soveltuu alkuvaiheen loppuun niveltävän ja kertaavan kurssin materiaaliksi.

Opiskelijoiden tausta on huomioitu

Dive into English 1 huomioi opiskelijoiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset taustat esimerkiksi samaistuttavien henkilöhahmojen ja runsaan kuvien käytön kautta. Opiskelijoiden erilaisille äidinkielille on jätetty tilaa kirjan sanastoissa. Aakkosellisen sanaston sijaan kirjan lopusta löytyy teemoittain järjestettyjä sanastoja, joita aloittelevan opiskelijan on helpompi lähestyä.

Runsas kuvitus ja rakenteen selkeys tukevat oppimista

Kuvia on käytetty monipuolisesti opiskelun tukena läpi kirjan. Jokaisesta kappaleesta löytyy useita kuvasanastoja, tehtävissä on apuna kuvavihjeitä ja ensimmäiset tekstit, lyhyet keskustelut, on esitetty helpommin lähestyttävissä puhekuplissa. Opiskelijoiden suomen taito ei välttämättä ole kovin hyvä, ja kuvan avulla sanastoa voi opetella turvautumatta joka käänteessä suomeen apukielenä. Kuvat auttavat myös muistamaan ja elävöittävät oppimiskokemusta. Opettaja voi hyödyntää kuvituskuvia myös kerro kuvasta -tyyppisinä tehtävinä.

Kirjassa on pyritty kuvien ohella muutenkin selkeyteen ja visuaalisuuteen. Uusia asioita esitellään puhekuplien avulla läpi koko kirjan, ja usein ne löytyvät lukujen alkupäästä. Puhekuplakeskusteluissa esiintyvät kirjan tutut hahmot. Niiden avulla on helppo harjoitella lyhyitä dialogeja ennen kuin siirrytään lukemaan pitempiä keskusteluja.

Kielioppi on esitetty lyhyesti ja selkeällä suomella sinisellä merkityissä laatikoissa. Vastaavasti sanastot ja ääntämisen opettelua tukevat riiminiput on esitetty keltaisissa laatikoissa läpi kirjan. Värit auttavat opiskelijaa tunnistamaan, mistä kielen osa-alueesta kussakin laatikossa on kyse. Käytännön opetustyössä opettajan on helppo viitata laatikkoon sen värillä.

Tähdet tekevät eriyttämisestä helppoa

Jokaisessa Dive into English 1 -kirjan tehtävässä on tehtävän vaikeuteen perustuva tähtiluokitus. Yhden tähden tehtävät ovat hyvin yksinkertaisia ja mekaanisia tehtäviä, jotka sopivat aivan kaikille. Kahden tähden tehtävät ovat vähän vaativampia, mutta niidenkin pitäisi olla koko ryhmän saavutettavissa. Kolmen tähden tehtävät ovat soveltavia ja vaativat jo selkeämpää ymmärrystä kielen rakenteesta ja vakiintuneempia opiskelustrategioita.

Tähtien avulla opettajan on helppo arvioida tehtävän soveltuvuutta opiskelijaryhmän mukaan kuhunkin kurssin vaiheeseen. Opiskelija oppii tähtien avulla helposti tunnistamaan itselleen sopivimmat tehtävät.

Tähtien lisäksi opettaja voi eriyttää kirjan jokaisen alaluvun lopussa olevan Learn More -osion avulla. Learn More laajentaa kappaleen sanastoa, ja siitä löytyy usein vaativampia kahden tai kolmen tähden tehtäviä edistyneemmille ja nopeammille opiskelijoille.

Opettajan opas tarjoaa eritasoisia lisätehtäviä

Opettajan oppaasta löytyy esimerkiksi mekaanisia kopiointitehtäviä etenkin luku- ja kirjoitustaitokursseilta alkuvaiheeseen jatkaneille opiskelijoille ja myös muille, jotka kaipaavat englannin kirjoittamisen harjoitusta. Alaspäin eriyttävien tehtävien ohella opettajan oppaasta löytyy myös soveltavampia, omaa tuottoa vaativia lisätehtäviä englantia jo osaaville tai muuten nopeammille opiskelijoille.

Kirja soveltuu myös alkeisenglannin kursseille

Monipuolisten ja arkisesta elämästä ammentavien aihepiirien ansiosta Dive into English 1 soveltuu kaikenlaisille alkeisenglannin kursseille ja aivan erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoille, jotka haluavat oppia englannin perusteet tai vahvistaa englannin alkeiden osaamistaan.

Sujuvaa englannin opetusta uuden oppimateriaalin avulla!


Katso Dive into English 1 -esittelytilaisuuden webinaaritallenne

Eeva Mortazavi
Dive into English 1 -oppikirjailija

Saara Pöyhönen
Dive into English 1 -oppikirjailija