Tehtävävinkit

Opettajan porinapadalla saa ryhmän porisemaan

Opettajan porinapadan keskustelutehtävät tuovat suomen kielen oppitunneille helppoa ja nopeasti toteutettavaa vaihtelua. Tehtävät sopivat pienryhmätyöskentelyyn sekä lähi- että etäopetuksessa ja tekevät eriyttämisestä vaivatonta. Opettajan porinapata on suunnattu aikuisten opettamiseen eri kielitaitotasoille ja koulutusasteille.

Opettajan porinapadassa on kysymyslistoja 11 eri teemasta (mm. kuluttaminen, terveys, tunteet, koulutus), ja jokaisen teeman alla on kysymyksiä kielitaidon tasoille A1-B2. Kysymyslistat voi antaa etukäteen tutustuttavaksi kotitehtävänä tai ne voidaan käydä yhdessä läpi ennen keskustelua. Pienryhmän kokoonpanoa vaihtamalla kysymyslistoja voi käyttää monta kertaa.

Opettajan porinapata on opettajan pelastusrengas monissa erilaisissa opetustilanteissa: kun halutaan ryhmäyttää, eriyttää, sijaistaa, keksiä lisätekemistä tunnin loppuun tai innostaa ryhmä puhumaan.

Pääroolissa opiskelijat

Opettajan porinapadan pääroolissa ovat opiskelijat – opettaja tukee sivusta. Tehtävien parissa he

  • kertovat ja perustelevat mielipiteitään,
  • neuvottelevat merkityksistä ja kannustavat toisiaan,
  • kommunikoivat eri kulttuurien välisistä tavoista,
  • kuvailevat, selittävät, vertailevat ja kyselevät,
  • hakevat ja vertailevat tietoja,
  • tutustuvat, ryhmäytyvät ja nauravat.

Tehtävävinkit oppitunneille

Poimi alta tehtävävinkit oman opetuksesi tueksi ja laita ryhmä porisemaan! Lisää innostavia tehtäviä löydät Opettajan porinapadasta.

Suomenkielinen musiikki

Uusia sanoja, kuuntelemista ja ääntämistä voi oppia laulujen avulla. Suomalaisia lauluja voi käyttää opetuksessa monessa vaiheessa: Kun uusi teema alkaa, musiikilla voidaan johdattaa aiheeseen. Kun opiskeltava aihe alkaa olla jo tuttu, sanastoa voidaan kerrata laulun sanojen avulla.

Tässä tehtävässä opiskelijat kuuntelevat laulua ja poimivat sieltä teemaan liittyviä sanoja. Jos tehtävää tarvitsee helpottaa opiskelijat voivat lukea laulun sanat. Opettaja voi myös muuttaa osan sanoista vääriksi, jolloin opiskelijan tulee löytää ja korjata virheet. Tehtävä soveltuu taitotasolle A1.

Poimi tehtävä >

Sanaselitys

Sanaselitys on helppo tapa kerrata sanastoa ryhmän kanssa. Sanaa selittäessä opiskelija joutuu ajattelemaan suomeksi ja muut harjoittelevat kuullun ymmärtämistä. Sanaselitys on hauskaa, ja se jos mikä saa ryhmän porisemaan.

Tässä tehtävässä pelataan sanaselitystä. Jos tehtävää tarvitsee helpottaa, opiskelijat voivat esittää sanoja pantomiimina tai piirtää. Jos taas kaipaa lisähaastetta, opiskelijoille voi asettaa aikarajan (30 sekuntia/sana) ja kilpailuhenkisessä ryhmässä opiskelijat voivat laskea pisteet, jotta voittaja selviää. Tehtävä soveltuu taitotasolle A2.

Poimi tehtävä >

Sanonnat ja kielikuvat

Opettajan porinapadassa vilisee erilaisia sanontoja ja kielikuvia. Sanonnat ovat keino värittää kieltä ja niiden merkityksien pohtiminen yhdessä on hauskaa ja hyödyllistä.

Tässä tehtävässä opiskelijat pääsevät tutustumaan nukkumiseen liittyviin sanontoihin ja niiden merkityksiin. Tehtävä soveltuu taitotasolle A2.

Poimi tehtävä >

Otetaan kantaa -tehtäviä B2-tasolle

Opettajan porinapadan B2-tason tehtävät haastavat opiskelijoita hyödyntämään maailmantietoaan. B2-tasolla on harjoituksia, joissa pitää ottaa kantaa sekä esittää näkökulmaan perusteluja. Näissä tehtävissä harjoitellaan abstraktien asioiden ilmaisua ja niistä keskustelua suomeksi. Otetaan kantaa -tehtäviä voi yhdistää esimerkiksi luetun ymmärtämisen jatkoksi sekä keskustelujen jälkeen tekstitaitoja harjoittavien argumentoivien tekstien pohjatyönä.

Tässä tehtävässä käsitellään ilmastonmuutosta, pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja perustellaan siihen liittyviä väittämiä.

Poimi tehtävä >

Heidi Sippola
Heidi Sippola (KM, FM) on opettanut suomea eri kouluasteilla ja erilaisissa koulutuksissa yli 15 vuotta. Suomen kielen opetus on Heidin jatkuvan mielenkiinnon ja kehittämisen kohde. Omassa opetuksessaan Heidi uskoo nauruun – puhuva ja naurava ryhmä on myös oppiva ryhmä. Nauru ja porina kuuluvat luokkaan!

Essi Markoff
Essi Markoff (KM) aloitti opettajan työt kotoutumiskoulutuksessa vuonna 2016 ja hurahti suomen kielen opettamiseen saman tien. Opettaessaan Essi tykkää antaa tilaa opiskelijoiden tiedoille ja taidoille. Ryhmissä keskusteleminen on loistava tapa oppia, koska silloin kuunnellaan, ilmaistaan itseä, jaetaan tietoa ja ratkotaan ongelmia. Yhdessä tekeminen on myös hauskaa, ja se jos mikä edistää oppimista.