Tehtävävinkit

Chez Olivier kannustaa puhumaan ranskaa rohkeasti – lue oppikirjailijoiden vinkit ääntämisen harjoitteluun

Rauhallisesti etenevä Chez Olivier -sarja on suunniteltu aikuisopiskelijan tarpeisiin. Se sisältää lyhyitä tekstejä ja kommunikatiivisia harjoituksia sekä paljon hyödyllistä perussanastoa kielitaidon kartuttamiseen. Oppikirjojen tekstit ovat aitoja arkielämän puhetilanteita, joiden avulla opitaan luontevaa ranskan kieltä.

Sarjan tavoitteena on kannustaa puhumaan ranskaa heti alusta alkaen. Kirjan 1. osassa harjoitellaan ääntämistä jokaisessa kappaleessa omalla harjoituksella, 2. osan lopusta löytyy ääntämisliite ja harjoituksia, joita voi tehdä oppitunnin aikana. 3. osassa ääntämisen harjoittelua jatketaan erilaisten keskusteluharjoitusten parissa.

Vinkit ääntämisen harjoitteluun oppitunneilla

Usein opiskelijoiden suurin huolenaihe on sanojen ääntäminen “oikein”. Jotta ranskan kielellä tulee ymmärretyksi, ääntäminen onkin tärkeää, joten sitä kannattaa painottaa heti ensi tunneista lähtien. Pelkkä sanojen toisto voi kuitenkin olla puuduttavaa, joten niitä kannattaa kokeilla lukea eri tavoin: hiljaa, kovaa ja eri tunnetiloja käyttäen (esim. joyeux, fâchés, tristes…).

Kappaleet voi aluksi kuunnella ilman tekstiä kuunteluharjoituksena ja poimia niistä tuttuja sanoja pelkän kuuntelun perusteella. Sen jälkeen kirjoitetaan tutut sanat taululle ja äännetään niitä jo ennen kappaleen varsinaista toistoa.

Hyvä tapa harjoitella ääntämistä on kuunnella omaa puhetta, sillä usein oman äänen kuuleminen on tehokasta! Opiskelijoita voikin kannustaa lukemaan kappaletekstit ääneen ja tallentamaan lukemansa puhelimella.

Pelkkä tuntityöskentely ei kuitenkaan riitä, vaan opiskelijoita kannattaa kannustaa harjoittelemaan myös vapaa-ajalla.

Vinkit opiskelijalle ääntämisen harjoitteluun:

  • kuuntele ranskankielistä musiikkia ja laula mukana!
  • harjoittele sanojen ääntämistä peilin edessä
  • äänitä ja kuuntele omaa puhumistasi
  • tutustu ääntämissääntöihin Chez Olivier 1 -kirjan alussa
  • älä pelkää puhua ranskaa, kun saat siihen tilaisuuden
  • hyödynnä Otso-sovellusta kappaleen tekstien kuunteluun kotona

Tehtävävinkki ääntämisen harjoitteluun:

Opiskelija tutustuu ääntämisvinkkeihin ja sen jälkeen kokeilee ääntää harjoitusten sanoja.

Poimi tehtävä >

Poimi keskusteluun herättelevät tehtävävinkit 

Tärkeintä on lähteä harjoittelemaan puhumista, virheitä pelkäämättä! Oppitunnilla on turvallinen ilmapiiri kokeilla ja harjoitella yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskusteluharjoitukset ovat samalla oiva tapa harjoitella myös ääntämistä. Kokeile näitä tehtäviä oppitunnilla!

Keskustelua teknologiasta

Tässä tehtävässä opiskelijat ensin lukevat yhdessä Les nouvelles technologies -sanaston kiinnittäen erityisesti huomiota sanojen ääntämiseen. Sitten opiskelijat täyttävät kyselylomakkeen ja esittävät vuorotellen kysymykset parilleen ja keskustelevat niistä. Sen jälkeen he voivat vaihtavat paria. Lopuksi kootaan tulokset yhteen ja keskustellaan niistä koko luokan kesken.

Poimi tehtävä >

Kurkkaus kristallipalloon

Tämän tehtävän alkuun kerrataan ensin yhdessä futuurin muodostus kiinnittäen erityisesti huomiota -er-verbien futuurin ääntämiseen. Sen jälkeen tehdään paritehtävä, jossa esitetään erilaisia väitteistä tulevaisuudesta.

Poimi kielioppi >

Poimi tehtävä >

Tehtävässä A esittää parilleen väitteen, jota B kommentoi. Sitten B esittää ensimmäisen väitteensä. Loppuun päästyään he vaihtavat rooleja. Lopuksi keskustellaan ryhmässä väitteistä ja laajennetaan vastauksia, esimerkiksi perustellen omia mielipiteitä.

Kirjoittajat

Katriina Kurki

Anneli Taimio