Tehtävävinkit

Around the World vie matkalle maailman ympäri – poimi oppikirjailijoiden vinkit!

Around the World on mukaansatempaava matkailuenglannin oppikirja aikuisille. Sen kappaleissa matkustetaan maailman ympäri Henrin, Tomin ja Zoen mukana. Samalla opitaan matkailuun liittyvää monipuolista sanastoa ja fraaseja, joiden avulla pärjää matkoilla eteen tulevissa tilanteissa.

Around the World on tarkoitettu jonkin verran englantia jo osaaville opiskelijoille. Materiaalin avulla opettaja voi kuitenkin kätevästi lisätä tai helpottaa vaikeusastetta ryhmänsä tai yksittäisten opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti, mikä motivoi eritasoisia opiskelijoita.

Kirjassa tutustutaan mielenkiintoisiin paikkoihin, kuten Australia, Intia ja Egypti, ja saadaan monenlaisia vinkkejä käytännön tilanteisiin; esimerkiksi miten toimia liikenteessä USA:ssa, millaisia ilmauksia Australiassa käytetään tai miten ihmisiä puhutellaan englanniksi.

Rohkeutta kielen käyttämiseen edistää myös maksuton Otso-sovellus, jonka avulla opiskelija voi kuunnella kirjan tekstejä itsenäisesti missä ja milloin vain – vaikka juuri maailmanympärimatkallaan!

Puhumista harjoitellaan monipuolisesti

Around the World -oppikirjan tavoitteena on heti alusta alkaen innostaa opiskelijat puhumaan englantia rohkeasti erilaisten ihmisten kanssa. Tästä syystä kirjan kappaleissa on päätekstien lisäksi monenlaisia kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia; ovathan ne keskeisessä asemassa, kun harjoitellaan sujuvaa kommunikointia.

Kuunteluharjoituksissa tutustutaan erilaisiin aksentteihin, onhan englanti maailmankieli, ja sitä puhuvien äidinkieli voi vaikuttaa suuresti heidän aksenttiinsa. Sanastoissa on lisäksi mukana foneettinen kirjoitusasu, mikä auttaa opiskelijoita omaksumaan ääntämisen.

Jokaisen kappaleen alussa on teemaan sopiva aforismi. Niitä voidaan käyttää paitsi teemaan tutustuttamislauseina, myös eriyttävänä materiaalina ja inspiraationa esim. sanastonlaajennustehtäviin.

Kirjan harjoitukset aktivoivat opiskelijaa käyttämään kieltä. Harjoituksissa korostuvat keskusteluharjoitukset, joita voi kuitenkin soveltaa myös kirjallisiksi tehtäviksi (ja samoin kirjallisia harjoituksia suullisiksi harjoituksiksi), aivan opettajan oman harkinnan mukaan. Paritehtäviä voi teettää ryhmätehtävinä tai liittämällä ne osaksi tiettyä isompaa aihealuetta tai ilmiötä – vain mielikuvitus on harjoitusten toteutusten rajana.

Poimi tehtävä >

Tässä on esimerkkinä keskustelutehtävä, jota aivan hyvin voi käyttää myös kirjoitustehtävänä tai vaikka niin, että pienryhmissä mietitään yhdessä vastauksia ja kerrotaan sitten koko ryhmälle. Harjoitus toimii myös tiedonhakutehtävänä, jolloin internetistä haetaan vaikkapa tapoja palautua jetlagistä, kylpemistavoista eri maissa tai esimerkkejä hotellien huonepalveluista.

Sen jälkeen jatketaan vielä samasta teemasta yhdistelemällä keskustelun osia joko yksittäin tai pareittain. Jatkoksi opiskelijat voivat harjoitella samoja keskusteluja pareittain ja myös vaihtaa keskustelun sanoja ja jatkaa niitä. Harjoituksen c-kohdassa sitten luodaan aivan omia keskusteluja samaan tyyliin.

Kieltä harjoitellaan käytännön tilanteiden avulla

Kirjan kappaleet sisältävät runsaasti lyhyitä keskusteluharjoituksia erilaisista käytännön tilanteista (esim. at a car rental, at a restaurant, in a department store). Käytännön tilanteita harjoittavat tehtävät ovat yleensä opiskelijoiden suosikkiharjoituksia, sillä niiden avulla pääsee harjoittelemaan tärkeitä tilannekohtaisia fraaseja.

Poimi tehtävä >

Tässä tehtävässä harjoitellaan tehdyn retkivarauksen muuttamista toiseen päivään. Harjoitus voidaan tehdä esimerkiksi suullisesti luokassa tai kirjoitusharjoituksena kotona, vaikka vaihtamalla paikkojen nimiä tai keksimällä kokonaan uusi tilanne.

Stopover-osioista käytännön vinkkejä matkailijoille

Kaikissa Around the World -kirjan kappaleissa on ”välilaskuina” kappaleen teemoihin liittyviä käytännön vinkkejä ja tietoiskuja, eli Stopover-infolaatikoita. Niissä on esimerkiksi lisätietoja kohteista ja ilmiöistä, kuten Yhdysvaltojen osavaltioiden lempinimiä, yksinkertaistettuja mittayksiköiden muunnosvinkkejä tai vaikka tapakulttuuriin liittyviä havaintoja. Stopover-osioita voidaan käyttää paitsi lisätietona, myös eriyttävänä tai keskustelumateriaalina käytettävissä olevan ajan ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.

Poimi tehtävä >

Tämän Stopover-tiedon avulla voidaan harjoitella, miten muunnetaan Celcius-asteinen lämpötila Fahrenheiteiksi. Opiskelijat voivat katsoa internetistä Suomen eri kaupunkien tämänhetkisiä lämpötiloja ja muuntaa ne sitten Fahrenheiteiksi. Tehtävän voi tehdä pareittain tai ryhmässä.

Language Info tukee kirjan teemoja

Around the World -kirjan tärkein tavoite on kommunikaatio, ja siksi kielen rakenteita ei erikseen käsitellä kappaleissa. kieliopin rooli kirjassa on pieni. Vaikka kirjassa ei ole erillisiä kielioppitehtäviä mutta kielen rakenteita kielioppia opitaan kuitenkin muiden harjoitusten mukana. Kirjan lopusta löytyy Language Info -kooste, jossa kielen rakenteet on esitetty selkeästi matkailuteemaisten esimerkkilauseiden avulla.

My Survival Kit -sivut opiskelijan omaan käyttöön

Jokaisen kappaleen lopusta löytyy My Survival Kit -sivu, jonne opiskelija voi merkitä muistiin kappaleen teemasta juuri itselleen oleelliset ja tärkeät muistettavat sanat ja fraasit. Sivulle voi lisätä myös esimerkiksi kappaleen aiheisiin liittyviä muista lähteistä hankittuja tietoja, jolloin Around the World toimii henkilökohtaisena teoksena mukana matkalla. My Survival Kit -sivut voi antaa vaikkapa kappaleen käsittelyn jälkeen kotitehtäviksi.

Opettajan materiaaleista paljon lisää opetukseen

Erillisessä opettajan oppaassa on vinkkejä materiaalin käyttöön, lisätietoja kirjan aiheista sekä ylimääräisiä tehtäviä opetuksen eriyttämiseksi. Kielioppia kaipaaville opiskelijoille on opettajan oppaassa lisätehtäviä, joita opettaja voi antaa opiskelijoille tehtäviksi heidän tarpeidensa ja kurssin tavoitteiden pohjalta. Myös tehtävien mallivastaukset ovat opettajan materiaalissa. Opetusta tukee digitaalinen esitysmateriaali, jonka avulla opettajan työ sujuu luokkahuoneessa jouhevasti.

Me Around the World -tekijät toivomme, että kirjan muunneltava materiaali kannustaa opiskelijoita englanninkielisen kommunikaation pariin niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolella, todellisilla sekä nojatuolimatkoilla ympäri maailman.

Happy trails to you all Around the World in English!

Kirjoittajat

Mari Laakso-Suutari

Anni Holopainen

Christian Evans