Artikkeli

Dive into English -oppikirjailijat esittäytyvät

Dive into English on uusi oppimateriaali aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi keväällä 2021, toinen osa ilmestyy keväällä 2022. Tutustu oppikirjailijoihin!

Eeva Mortazavi, Dive into English 1 -oppikirjailija

Olen englannin opettaja ja 15-vuotisen työurani aikana opettanut aina aikuisopiskelijoita. Tällä hetkellä opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa. Ensimmäisen oppikirjani Catching Up tein kollegojeni kanssa vuonna 2015. Opetusmateriaalin luominen on aina ollut minulle yksi opettajan työn antoisimpia puolia ja siksi tuntui luontevalta lähteä mukaan Dive into English -tekijätiimiin.

Aikuisten perusopetukseen ei ole tehty vielä yhtään englannin kielen kirjaa. Erilaiset oppijat ansaitsevat omanlaisensa oppikirjat, joissa oppijoiden tausta, lähtötaso ja kiinnostuksen kohteet on otettu huomioon. Tämä korostuu erityisesti uudessa Dive into English -kirjasarjassa, joka on suunniteltu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille englannin oppijoille. Tämän oppimateriaalin tavoitteena onkin olla alku- ja päättövaiheen opetuksessa toimiva ja innostava materiaali, joka nojaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Saara Pöyhönen, Dive into English 1 -oppikirjailija

Opettajaurani on vielä aika alussa, mutta sitäkin innostuneempi olen ollut arjen opetustyöstä ja opetusmateriaalin kokoamisesta ja tekemisestä. Tällä hetkellä opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa englantia kolmatta vuotta ja suomea toista vuotta. Lähdin mukaan oppimateriaalitiimiin, koska on tärkeää, että opiskelijamme saavat oman oppikirjan, jossa otetaan huomioon opiskelijaryhmän monimuotoisuus ja kulttuurillinen rikkaus.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijat opiskelevat enemmän tai vähemmän uuden kulttuurin keskellä vieraalla kielellä ja usein vierailla kirjainmerkeillä. Opiskelijat ovat keskenään eri-ikäisiä, erikielisiä, heillä on eri uskontoja ja he tulevat erilaisista kulttuuripiireistä. Dive into English 1 -oppimateriaali perustuukin arjen työssämme toimiviksi ja hyviksi havaittuihin tehtäviin. Oppimateriaalin ulkoasu on selkeä ja se sisältää runsaasti kuvia. Joillekin opiskelijoille kuva voi aueta paljon helpommin kuin suomenkielinen sana tai selitys.

Nina Vaurula, Dive into English 2 -oppikirjailija

Olen englannin ja psykologian opettaja. Olen opettanut pääasiassa aikuisia sekä aikuislukiossa että yksityisellä sektorilla sekä yläkoulussa ja maahanmuuttajien peruskoulussa. Tällä hetkellä opetan englantia Turun normaalikoulun lukiossa. Oppikirjailijaksi minut sai ryhtymään halu tehdä aikuisten maahanmuuttajien englannin opetukseen soveltuva materiaali, jonka avulla opiskelijat saavat myös lisää tietämystä englanninkielisten maiden ja suomalaisesta kulttuurista.

Aikuisten maahanmuuttajien kanssa kielten opiskelu on hyvinkin erilaista, sillä heillä on hyvin erilaiset lähtökohdat kielten opiskelulle. Tämä luo sekä haasteita että mahdollisuuksia ryhmäopetukseen. Toisaalta myös vieraan kielen (englanti) oppiminen toisen vieraan kielen (suomi) kautta tuo lisähaasteita käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle ja oppimiselle. Näihin asioihin olemme kiinnittäneet erityishuomiota Dive into English 2 -oppimateriaalia tehdessä.

Minna Helkearo, Dive into English 2 -oppikirjailija

Opetan aikuisten perusasteen ryhmille ja lukiolaisille englantia ja ruotsia Kouvolan iltalukiossa. Nykyisessä työssäni olen toiminut jo melkein 20 vuotta. Lähdin mukaan oppimateriaaliprojektiin, sillä mielestäni on hyvin tärkeää, että maahanmuuttajille saadaan englannin oppikirja, jossa on huomioitu juuri heidän taustansa ja tarpeensa. Maahanmuuttajaryhmissä ollaan motivoituneita oppimaan englantia, ja oppiminen tehostuu, kun käytettävissä on toimiva oppimateriaali.

Dive into English 2 -oppimateriaalin tekstit ovat sisällöllisesti aikuisille sopivia ja niissä on huomioitu opiskelijoiden erilaiset koulutustaustat. Kielenopiskeluun liittyviin käytäntöihin ja tehtävätyyppeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Suomenkieliset ohjeet pidetään lyhyinä ja selkeinä, ja kielioppia havainnollistetaan esimerkkien kautta. Selkeys näkyy myös muun muassa oppimateriaalin ulkoasussa ja rakenteessa, symboleissa ja kuvissa. Oppimiselle täytyy antaa aikaa ja kieliainesta tulee kerrata tasaisesti.

Kristian Banfield, Dive into English 2 -oppikirjailija

I am a writer and proofreader of English texts, specialising in educational materials. For the past five years I have been working primarily for the publishing company Otava. During that time, I have proofread many different books in English and I was a co-author of Otava’s new series of English textbooks for lower secondary students, entitled ‘Scene’.

For Dive into English 2, it was my job to write the more challenging texts, as well as to ensure that the entire book is not only accurate, but sounds natural. As a native English speaker from Australia I am especially suited for this kind of work, and in my experience, language learners don’t just want to be able to speak the language, they want to sound like a native speaker. Dive into English 2 focuses on providing useful, practical examples of everyday English, in a natural, informal manner – the best way to speak like a native English speaker.