Tehtävävinkit

Work Matters tutustuttaa työelämän englantiin – katso oppikirjailijan vinkit!

Work Matters  – English for Working Life tutustuttaa opiskelijan työelämässä tarvittavaan englannin kieleen ja sanastoon. Oppikirjan teemoja ovat mm. viestintä kasvotusten ja verkossa, työnhaku, tiimityöskentely, johtaminen, stressinhallinta, yrityksen toiminta ja yrityskulttuuri sekä kestävä kehitys.

Ajankohtaisen materiaalin avulla opiskelija aktivoi englannin osaamistaan ja oppii työelämässä tarvittavia englannin taitoja. Monipuoliset, vuorovaikutteiset tehtävät kehittävät tehokkaasti opiskelijan viestintätaitoja ja laajentavat sanavarastoa. Samalla kasvaa ymmärrys työelämän englannin käytänteistä mm. oikean tyylin valinnan suhteen. Oppikirjassa myös kerrataan keskeisiä englannin kielen rakenteita.

Tutustu oppimateriaaliin seuraavien tehtävävinkkien avulla! Voit hyödyntää tehtävät oppitunnilla omien opiskelijoidesi kanssa.

Kieliopin ei tarvitse olla tylsää

Work Matters tutustuttaa opiskelijan kielen rakenteisiin käytännön esimerkkien pohjalta. Kappaletekstejä tutkimalla opiskelija johtaa itse kielioppisäännöt, jolloin ne on helppo sisäistää ulkoa opettelun sijaan.

Kielioppia voi myös harjoitella yhdessä pienryhmissä, jolloin rakenteiden kertaamisen lisäksi aktivoidaan opiskelijan suullista kielitaitoa. Erinomainen esimerkki tällaisesta tehtävästä on oppikirjasta löytyvä artikkelipeli.

Poimi tehtävä >

Tässä tehtävässä opiskelijat etenevät pelilaudalla muodostaen vuorollaan artikkelin sisältäviä kysymyksiä, joihin ryhmäläiset myös vastaavat. Artikkelipeliä voi pelata pareittain tai pienryhmissä; opiskelijat tarvitsevat vain nopan. Sääntöjä voi itse soveltaa tilanteen mukaan.

Sisältöpohjaiset tehtävät saavat oppimaan miltei huomaamatta

Work Mattersissa hyödynnetään ajatusta siitä, että kielitaitoa voi harjoittaa ja uutta oppia sisältöpohjaisesti. Esimerkiksi pitkien sanalistojen opiskelun sijaan sanavarastoa voi kivasti kartuttaa kieltä käyttämällä ja keskustelemalla. Sisältöpohjaista oppimista hyödyntäviä keskustelutehtäviä löytyy kirjasta runsaasti. Oppikirjaa, sanakirjaa, nettiä ym. lähteitä voi luonnollisesti käyttää keskustelun aikana tukena ja apuna.

Poimi tehtävä >

Tässä tehtävässä opiskelijat keskustelevat rekrytointiin liittyvistä aiheista kolmen–neljän hengen pienryhmissä, jolloin he paitsi harjoittelevat aihepiirin sanastoa myös aktivoivat mielipiteiden ilmaisemiseen tarvittavia rakenteita.

Työelämäviestinnän tyylilajit tutuiksi

Sopivan tyylilajin valinta voi monesti olla haastavaa englanninkielisessä työelämäviestinnässä. Suomalaisessa työkulttuurissa viestitään usein melko epämuodollisesti, joten esimerkiksi oikean kohteliaisuusasteen määritteleminen voi mietityttää englanniksi viestiessä. Work Matters harjoittaa opiskelijaa tunnistamaan ja käyttämään eri tyylilajeja asiayhteyden mukaan.

Poimi tehtävä >

Tehtävässä verrataan muodollista ja epämuodollista tyyliä sähköpostiviestinnässä. Ensimmäisessä vaiheessa (a) opiskelijan tulee – yksin tai parin kanssa – etsiä tehtävälaatikon epämuodollisille ilmaisuille muodollisemmat vastineet tehtävän mallisähköpostista.

Seuraavassa vaiheessa (b) sähköposti luetaan ääneen parin kanssa ensin alkuperäisessä muodossaan ja sen jälkeen epämuodollisilla vaihtoehdoilla. Opiskelijat keskustelevat pareittain muutosten vaikutuksista ja pohtivat, millaisissa tilanteissa ja asiayhteyksissä epämuodollisempia vaihtoehtoja voisi käyttää.

Toivotan oppimisen iloa Work Matters -oppimateriaalin parissa!

Kirjoittaja

Nana Arjopalo