Tehtävävinkit

Innostava ruotsin digikirja korkeakouluihin – poimi opetusvinkit!

Jobbsnack on täysin uudenlainen digioppimateriaali korkeakoulujen yhteisiin ruotsin opintoihin. Digikirjan perustana on yli 40 videota, jotka keskittyvät erilaisiin työelämän viestintätilanteisiin. Videoiden ja niihin liittyvien harjoitusten avulla opiskelija oppii viestimään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti vaihtelevissa työelämän tilanteissa.

Jobbsnackin aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen ja tutustuminen, omasta ammatillisesta profiilista kertominen, erilaiset tilanteet työpaikalla, puhelin- ja sähköposti, kokoukset ja tapaamiset.

Nyt oppikirjailijat kertovat vinkkejä siihen, kuinka digikirjan monipuolisia tehtäviä voi soveltaa ja hyödyntää eri alojen opetukseen ja sanaston harjoitteluun. Kokeile ja innostu!

Kuvat monipuoliseen käyttöön

Jokainen digikirjan kappale alkaa kuvalla, jota voi käyttää alakohtaisina lämmittely- tai jäähdyttelytehtävinä tai välipalana opetuksen lomassa. Kuvien pohjalta opiskelijat voi ohjata keskustelemaan tai kirjoittamaan kuvasta oman alan sanastoa hyödyntäen.

Tämän esimerkkitehtävän luvun 2.2. aloituskuvan yhteydessä opiskelijat voivat ensin keskustella siitä, minkä alan työpaikan työntekijöitä kuvassa on, keitä he ovat, minkälaisia työtehtäviä heillä on ja miksi he ovat kokoontuneet yhteen. Sen jälkeen opiskelijat valitsevat kuvasta kolme henkilöä ja kertovat näiden työtehtävistä. Mitä he ovat tehneet päivän aikana? Mistä työasioista he keskustelevat ruokapöydän ääressä? Sitten opiskelijat tekevät dialogin heidän välilleen.

Tehtävän voi tehdä itsenäisesti kirjoitustehtävänä tai ryhmätyönä, jolloin jokainen ryhmän opiskelija valitsee itselleen yhden henkilön, jonka rooliin eläytyen hän osallistuu keskusteluun.

Lisävinkki! Voit pyytää opiskelijoita myös videoimaan dialogin! Digikirjan kautta opiskelijat voivat helposti lähettää omia tuotoksiaan opettajan katsottavaksi.

Katso tehtävä

Käännöslauseista on moneksi

Jobbsnack sisältää runsaasti käännöstehtäviä. Käännöslauseita voi jatkotyöstää tekemällä niistä uusia käännöslauseita, keskustelutehtäviä tai sanastotehtäviä eri aloille sopiviksi.

Tässä esimerkkitehtävässä käännöslauseita voi hyödyntää

  • lisäämällä niihin oman alan sanastoa:

1. Olen hukannut laturini/työkenkäni/kypäräni/kulkukorttini/kopiokorttini, jne.

5. Kuka huolehtii sairaalan pelastussuunnitelmasta/työntekijöiden kehityskeskusteluista/materiaalin tilauksesta/välineiden puhdistamisesta?

  • muodostamalla keskustelutehtäviä parin tai ryhmän kanssa:

2. Yrityksen tilojen esittely sisältyy työtehtäviini.

– Mitä tiloja on yrityksessäsi? Mitä tiloja sieltä puuttuu?

7. Saan palkan lisäksi juoda tauolla kahvia ja käyttää yrityksen pyörää.

– Mitä työpaikkaetuja sairaanhoitajilla/insinööreillä/lastenhoitajilla/opettajilla/lääkäreillä on?

  • laajentamalla oman alan sanastoa aiheen ympärillä:

3. Työyhteisö on hyvä ja syömme usein lounasta yhdessä.

– Tee luettelo työyhteisösi työntekijöiden ammattinimikkeistä, esim. sairaala: sjukskötare, läkare, vaktmästare, ambulanssjukskötare, jne.

– Koosta adjektiiveja, jotka kuvaavat hyvää työyhteisöä/kollegaa: avulias, luotettava, ystävällinen, huomioiva, jne.

Katso tehtävä

Netti hyötykäyttöön

Tämän tehtävän voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti itsenäisenä tehtävänä (opiskelija voi digikirjassa tallentaa sekä puhetta että tekstiä) tai tunnilla suullisena harjoituksena parin kanssa.  

Tehtävä kannattaa tehdä opiskelijan oman alan työhaastattelua ajatellen. Opiskelija voi poimia kysymyksistä avainsanoja, kuten esimerkiksi personliga egenskaper ja styrkor, ja niitä hakusanoina käyttäen etsiä netistä blogeja, vinkkejä, videoita tai podcasteja, jotka liittyvät hänen omaan alaansa ja hyödyntää niitä tehtävässä. Opiskelija voi myös etsiä oman alan hakuilmoituksia ja tutkia, mitä vaatimuksia työpaikkailmoituksissa yleensä on.  

Katso tehtävä

Lisää hyviä vinkkejä digiopetusaineistossa

Opettajan työn tueksi tarkoitetusta Jobbsnack digiopetusaineistosta löytyy monipuolisesti ylös- ja alaspäin sekä alakohtaisesti eriyttäviä tehtäviä ja lisää vinkkejä siihen, miten eri tehtäviä voi hyödyntää ja soveltaa omassa opetuksessa. Lisäksi aineisto sisältää kappalekohtaisia vinkkejä opettajalle oppitunnin suunnittelun tueksi sekä ohjeita tunnin aloitukseen lämmittelytehtävien avulla ja lopetukseen jäähdyttelytehtävien kanssa.

Analytiikka tukee arviointia

Jobbsnack-oppimateriaaliin sisältyy digitaalinen Analytiikka, jonka avulla opettaja voi seurata opiskelijoiden etenemistä tehtävissä ja antaa palautetta. Analytiikan kautta opettaja voi tarkastella sekä ryhmän että yksittäisen opiskelijan suoriutumista ja tutustua opiskelijoiden tuottamiin teksteihin, äänityksiin ja videoihin.

Toivotamme mukaansatempaavia hetkiä Jobbsnackin parissa!

Kirjoittajat

Maria Rautamo

Kirsi Wallinheimo