Juttuja Suomesta

Juttuja SuomestaSelkokielinen lukemisto

Liisa Pyykkönen

Juttuja Suomesta on lukemisto kaikille selkokielen käyttäjille. Kirjassa on kaunokirjallisia novelleja ja lyhyitä tietotekstejä, jotka käsittelevät lukijalle läheisiä aiheita ja ilmiöitä. Tekstit liittyvät muun muassa eri luonnonilmiöihin, vuodenaikoihin ja juhlapyhiin.

Moni tietoteksti tarjoaa erilaisia ohjeita päivittäiseen elämään, kuten kodin- ja terveydenhoitoon. Useimmat tietotekstit edustavat korkeampaa kieli- ja abstraktiotasoa kuin kaunokirjalliset novellit. Kirjan runsas kuvitus tukee sanaston- ja tekstinymmärrystä.

Lukemiston tekstit sijoittuvat usealle eri kielitaitotasolle (A1.3.-B1.2). Suomen kielen opiskelijat voivat käyttää teosta koulutuksissa muiden oppikirjojen rinnalla. Juttuja Suomesta soveltuu hyvin opetuksen eriyttämiseen. Varsinaisten koulutusten lisäksi tekstejä voidaan käyttää esimerkiksi lukupiireissä yhdessä lukemiseen ja keskustelun virittämiseen.


Lue oppikirjailijan teksti siitä, kuinka jokainen voi edistää selkokielen ja sitä kautta ymmärryksen toteutumista erilaisissa puhetilanteissa:

Selkokieli – silta yhteiskuntaan

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-35661-5