Stepping Stones 3

Stepping Stones 3

Liisa Huhtala-Halme, Nanna Qvist & Penelope Roux

Stepping Stones 3 jatkaa käytännönläheistä englannin oppikirjasarjaa, joka sopii opiskelijoille, jotka jo hallitsevat englannin perusrakenteet ja keskeisen sanaston.

Kirjassa kielenoppimista lähestytään konkreettisesti, opiskelijan omien kokemusten ja ajatusten kautta. Kirjan avulla opiskelija voi laajentaa ja ajanmukaistaa sanavarastoaan ja saada varmuutta puhumiseen ja rakenteiden käyttöön.

Kirjan aihepiireinä ovat mm. englannin kielen historia, maailman muuttuminen, rahankäyttö, ihmissuhteet ja asuminen.

Oppimateriaalia täydentävät opiskelijan äänitiedostot löytyvät Otso-sovelluksesta. Lataa maksutta sovelluskaupasta!

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-33403-3