Artikkeli

Hyvät keinot espanjan opetukseen

Aikuisopiskelija tottuu käyttämään espanjan kieltä alusta asti, kun oppimateriaalina on Buenas Migas. Kolmiosaisen sarjan avulla on helppo aktivoida opiskelijat heti puhumaan.

Aiheet ovat aikuisopiskelijan mieleen

Aikuisopiskelijat pitävät käytännönläheisistä aiheista: ruoka ja juoma, lippujen ostaminen, kaupungilla kulkeminen ja tien kysyminen sekä asuminen. Buenas Migasin matkassa espanjaa oppii käyttämään sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteissa, joita oikeassa elämässä tulee vastaan. Kun aikuinen aloittaa kielen opiskelun, hänellä on usein matkustelu mielessä, siksi painopiste on matkailijan tarvitsemissa espanjan ilmaisuissa ja sanastoissa.

Buenas Migas tutustuttaa opiskelijat kiinnostavasti myös kielialueen elämään ja kulttuuriin. Sanasto on laaja, ja kirjan teemasanastot toimivat hyvin lisämateriaalina.

Erilaiset opiskelijat huomioidaan

Kirjan rakenne on hyvin selkeä ja tehtävänohjeistukset yksinkertaisia, jotta kaikkien on helppo ymmärtää ne. Kappaleissa on monipuolisia tehtäviä ja kielen rakenteet on selostettu tiiviisti. Joka kirjassa on kertausosioita, joita kukin opiskelija voi tehdä myös itsekseen omassa tahdissaan. Opettajan materiaali sisältää lisätehtäviä, joiden avulla on helppo eriyttää.

Suullinen kielitaito alkaa kehittyä heti

Buenas Migas -oppitunnilla käydään espanjan fraasit läpi äänitteen avulla, sitten tehdään harjoitus, joka kannustaa käyttämään niitä. Opiskelijat voivat kuulustella fraaseja toisiltaan pareittain tai ryhmissä ja laatia sen jälkeen niiden pohjalta pieniä dialogeja. Kun keskustelu saadaan heti käyntiin ja nautitaan puhumisesta, into oppia lisää kasvaa.

Kieliopin opetus palvelee viestintää

Buenas Migas ei opeta kielioppia itseisarvona, vaan pyrkii siihen, että rakenteiden hallitseminen helpottaa viestintää. Kielioppi käsitellään ensin sopivan pienissä osissa. Esimerkiksi subjunktiivi tulee pieninä palasina ja sitä alustetaan hyvin, ennen kuin mennään itse asiaan. Sarjan rakenne antaa mahdollisuuden palata kielioppiasioihin myöhemmin suurempina kokonaisuuksina, mikä auttaa opiskelijaa hahmottamaan ja kertaamaan asioita. Kielioppi on kussakin kirjassa selitetty huolella lopun kielioppiliitteessä, johon liittyy kertausharjoituksia.

Kuinka sujuu aikamuotojen opetus?

Espanjan aikamuodot ovat monille opiskelijoille haastavia, minkä vuoksi niiden opetuksessa ei edetä liian nopeasti, vaan annetaan aikaa omaksua kukin muoto ennen kuin siirrytään uusiin. Aikamuotoja käsitellään paljon sarjan toisessa osassa ja harjoituksia niistä on runsaasti. Kolmannessa osassa kerrataan opittuja aikamuotoja. Jokaisessa kirjassa on erillinen monisivuinen verbiluettelo, jossa on taivutukset ja aikamuodot sekä kenkäverbit omina kuvioina.

Opettaja saa hyvän tuen

Buenas Migas -opettajan opas sisältää oppikirjan harjoitusten vastaukset, kuunteluiden tekstit, monipuolisia lisäharjoituksia jokaiseen kappaleeseen ja yksityiskohtaisia vinkkejä kirjan kappaleiden opettamiseen. Oppitunti on helppo suunnitella opettajan oppaan avulla. Asioiden opettamisjärjestystä voi kuitenkin halutessaan vaihdella eikä kirjaa ole pakko edetä sivu kerrallaan. Oppaan lisäharjoitukset tukevat opiskeltua asiaa, ja ne voi teettää opiskelijoilla kertaukseksi.

Sarjaan on tehty uusi esitysmateriaali tuntiopetusta helpottamaan ja elävöittämään. Esitysmateriaalin avulla on kätevä käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan, kuunnella tekstit ja dialogit ja näyttää tehtävien vastaukset.

Sujuvaa espanjan opetusta!

Buenas Migas -tuotesivulle >