Artikkeli

No niin! – Tuore S2-sarja ilahduttaa käyttäjiä

”Puhekieli on mukana aivan alusta asti hyvin onnistuneesti. Opiskelijat arvostavat!” Opettajat ja oppijat ovat antaneet ilahtunutta palautetta No niin! -sarjasta, joka sopii käyttäjäkokemusten mukaan kotoutumiskoulutuksen lisäksi mainiosti myös työväenopistojen kursseille ja yksityisopetukseen. No niin! 1 etenee alkeista tasolle A2, ja No niin! 2 jatkaa siitä B1-tasolle.

Oppija saa monipuoliset taidot

No niin! -sarja johdattelee oppijan tilanteisiin, joihin hän tosielämässä joutuu. Tekstit ja dialogit antavat hyvät valmiudet selviytyä arkielämän tilanteista suomen kielellä.

Tavoitteena on opettaa paitsi kieltä myös työelämän ja opintojen edellyttämiä moniluku- ja opiskelutaitoja. Oppijaa kannustetaan tutustumaan oman elinympäristön ohella myös ympäröivään yhteiskuntaan ja osallistumaan sen toimintaan aktiivisena jäsenenä.

“Tekstit ovat tätä päivää, aiheet mukavan työelämä- ja yhteiskuntapainotteisia, dialogit luontevan puhekielisiä ja henkilögalleria uskottava”, toteaa sarjan avulla opettava.

No niin! -oppimateriaalin tehtävät kannustavat käyttämään oppimisessa erilaisia välineitä, kuten WhatsApp-viestejä, sähköpostia, videointia, puhelinta, tietokonetta ja tablettia.

Kulttuuri tutuksi

Oppija tutustuu kielen ohella myös suomenkieliseen musiikkiin, kirjallisuuteen ja historiaan. Tehtävät tutustuttavat suomalaisiin merkkihenkilöihin ja kirjallisuuden klassikoihin, ja oppijan iloksi oppikirjan jokaisessa kappaleessa on lauluvinkkejä. Oppimateriaalissa kannustetaan kirjaston käyttöön ja suomalaisen kirjallisuuden lukemiseen.

“Tarpeeksi paljon tehtäviä!”

Opettajan opas antaa hyvät ohjeet sarjan monipuolisen materiaalin hyödyntämiseen kaikenlaisissa ryhmissä, helpottaa tuntien suunnittelua ja tehtävien löytämistä kunkin oppijan tarpeisiin. Opas sisältää runsaasti toiminnallisia tehtäviä, pelejä, sanastotehtäviä sekä kuvamateriaalia, jotka tuovat ryhmäopiskeluun monipuolisuutta ja hauskuutta.

Tavoitteena on saada oppija käyttämään kieltä rohkeasti kaikissa tilanteissa, ja tätä tukevat monenlaiset tehtävät, joissa hän on aktiivinen toimija. Oppija etsii tietoa eri lähteistä, selvittää asioita autenttisista teksteistä ja soveltaa oppimaansa erilaisiin viestinnällisiin tarkoituksiin. Testaa taitosi -tehtävien kautta häntä ohjataan asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Projektitehtäviä ja erilaisia omaan elämään sovellettavia tehtävätyyppejä voi käyttää myös etäopetuksessa, ja oppija voi käyttää omaa kotiaan ja päivittäistä elinympäristöään kielen oppimiseen.

”Tasokkaissa kuuntelutehtävissä on autenttisuuden tuntu.”

No niin! tuo esiin puheen variaatioita ja kiinnittää huomiota erilaisiin tapoihin puhua suomea. Kuten kirjan dialogeissa, myös kuuntelutehtävissä käytetään monipuolisesti erilaisia puhujia, sekä natiiveja että maahanmuuttajia. Usein dialogeissa käytetään puhekieltä. Kuuntelutehtävissä on erilaisia tavoitteita ja tehtävätyypit vaihtelevat sen mukaan, halutaanko esimerkiksi oppia kuuntelemaan yksityiskohtia vai isompia kokonaisuuksia.

Monivaiheisten, strukturoitujen tehtävätyyppien avulla kehitetään puheenymmärtämisen taitoa.

Uudet digitehtävät innostavat ja eriyttävät

No niin! 1 -digitehtävät tuovat opiskeluun pelillisyyttä, mikä lisää opiskelun hauskuutta ja sitä kautta motivaatiota. Digitehtävät sisältävät myös esittäytymisvideoita, joiden avulla oppija tutustuu sarjan henkilöhahmoihin ja saa autenttisia esimerkkejä kielenoppijoiden suomesta. Digitehtävät sisältävät myös joitakin videoituja oppikirjan dialogeja.

Digitehtävät ovat keskeisessä osassa sanaston ja rakenteiden harjoittelussa ja automaattistamisessa. Tehtävien avulla oppija voi harjoitella tehokkaasti myös ääntämistä, puheenymmärtämistä ja -tuottamista sekä esimerkiksi kysymysten muodostamista. Digitehtävissä on myös opetusvideoita, jotka johdattavat oppijan havainnollisesti rakenneasioihin.

Digitehtävät soveltuvat erinomaisesti myös etäopetukseen. Niiden avulla oppija voi kuunnella sarjan dialogit kotona ja tehdä itsenäisesti tehtäviä, joista saa välittömän palautteen. Opetusvideoita voi katsoa omaan tahtiinsa niin monta kertaa kuin haluaa.

Opiskelijat ovat ottaneet sarjan omakseen

”Suomen kielen oppiminen on ollut niin mielenkiintoista ja pätevää tämän kirjan kanssa!”

“No niin! on kirja, joka opettaa kielenkäyttöä ja samalla näyttää, opastaa ja valmistaa elämään täällä. Se on välttämätön kirja, jos haluat puhua suomea ja tietää, ymmärtää ja olla osa tässä yhteiskunnassa.”

Toivomme innostavia oppimisen kokemuksia myös sinun opiskelijoillesi!


Lue eriyttämisestä: Toiminnalliset tehtävät rohkaisevat jokaista käyttämään kielitaitoaan – näin eriytät S2-opetuksessa

Nappaa vinkkejä etäopetukseen: No niin! Tässä suomen kielen etäopetusvinkkejä

Susanne Gerstler
No niin! -oppikirjailija

Hanna Aho
No niin! -oppikirjailija

Hanna Willberg
No niin! -oppikirjailija