Uutinen

Anna Nylund on vuoden suomenopettaja 2020

Vuoden suomenopettaja -palkinnon jakaa Suomenopettajat ry yhdessä Opetushallituksen kanssa joka syksy. Vuonna 2020 tunnustuksen sai Anna Nylund.

Suomenopettajat ry:n julkaisemat perustelut valinnalle ovat seuraavat:

”Anna Nylund on aikuisten lukutaidon opetuksen rautainen ammattilainen ja lukutaitotietoisuuden sanansaattaja. Anna ymmärtää sekä mekaanisen lukutaidon kehittymisen että lukutaidon jatkuvan kehittämisen tärkeyden osana oppimista ja jakaa tietoaan siitä rohkeasti ja positiivisella otteella niin työyhteisössään kuin valtakunnallisesti. Hän kouluttaa itse, osallistuu opetussuunnitelmatyöhön, kirjoittaa oppikirjoja ja jakaa osaamistaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, myös kansainvälisesti. Annan rohkeus puhua lukutaidon merkityksestä on edistänyt lukutaitotietoisuuden lisääntymistä laajasti yhteiskunnassa.

Anna on luokassa kannustava, jämäkkä ja turvallinen opettaja, joka ymmärtää perusteellisesti lukutaidon kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Hän ottaa opiskelijat huomioon yksilöllisesti ja jaksaa uskoa aikuisten oppijoiden kykyihin niin oppijoina kuin yhteiskunnan aktiivisina toimijoina. Annassa tiivistyy se, mikä suomen opetuksessa on parasta: halu tehdä työ aina paremmin ja viedä opiskelija eteenpäin tiukoissakin paikoissa. Annan ammattimaisuus sekä hänen valoisa persoonallisuutensa tekevät hänestä ehdottomasti vuoden suomenopettajan 2020.”

Anna Nylund on tehnyt Finn Lecturalle osana oppikirjailijaryhmää useita eri suomen kielen oppimateriaaleja: luku- ja kirjoitustaitoa kehittävän Luku-sarjan ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen suunnatun Pääte-oppikirjan. Lämpimät onnittelut, Anna!