Pääte

PääteSuomen kielen oppikirja aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen

Ilona Kuukka, Anna Nylund & Ulla Pajanen

Pääte on aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen loppuvaiheeseen soveltuva suomen kielen oppikirja. Kirja noudattaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa, ja siinä käsitellään muun muassa eri reaaliaineiden sisältöjä selkokielellä. Opiskelija oppii ymmärtämään ja käyttämään esimerkiksi historian ja biologian käsitteistöä sekä lukemaan erilaisia tilastoja ja taulukoita. Myös erilaiset tekstilajit ja median muodot tulevat tutuiksi. Keskeisessä osassa on opiskelutaitojen oppiminen ja kehittyminen. Oppikirjaa tukevat äänite ja opettajan opas.

Pääte ilmestyy syksyllä 2019.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-33438-5