Pääte

PääteSuomen kielen oppikirja aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen

Ulla Pajanen, Ilona Kuukka & Anna Nylund

Pääte on aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen loppuvaiheeseen soveltuva suomen kielen oppikirja. Päätteen tekstit perustuvat opetussuunnitelman päättövaiheen kurssien sisältöön. Median, kaunokirjallisuuden ja eri oppiaineiden tekstit on valittu teksteistä, jotka ovat opiskelijan ympärillä joka päivä.

Harjoitustehtävien avulla harjoitellaan tekstilajien tunnistamista, erilaisille teksteille ominaisia rakenteita ja sanastoa. Opiskelija saa tukea tekstien ymmärtämiseen ja omaan tuottamiseen.

Pääte ilmestyy joulukuussa 2019.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-33438-5