Artikkeli

”Jobbsnackin videot saavat hymyn huulille”

Kun Järvenpään Opistossa suunniteltiin yhden lukukauden mittaista työelämän ruotsin kurssia, kurssin opettaja Alisa Mäkinen toivoi oppimateriaalilta kahta asiaa: että materiaali palvelisi sekä virkamiesruotsiin preppaavia opiskelijoita että työelämässä ruotsia tarvitsevia ammattilaisia ja että sitä olisi helppo käyttää verkko-opetuksessa.

Uusi työelämän ruotsin digikirja Jobbsnack tarjosi ratkaisun näihin molempiin. ”Kun tutustuin Jobbsnack digikirjaan ensimmäisen kerran, innostuin heti. Kirja vaikutti freesiltä, monipuoliselta ja uudentyyppiseltä ruotsin oppimateriaalilta. Digitaalinen materiaali oli loistava valinta kurssille, joka järjestettiin etänä”, Mäkinen muistelee.

Työelämän viestintätaitoja esittelevistä videoista tulee hyvä mieli

”Jobbsnackissa parasta antia ovat ehdottomasti videot. Ne ovat hauskoja ja tuore tapa toteuttaa perinteiset kappaleiden aloitustekstit. Lyhyitä videoita oli helppo käyttää opetuksen tukena, ja ne herättivät paljon keskustelua ryhmässä. Opiskelijat oikein odottivat, että mitähän seuraavassa videossa tapahtuu!” Mäkinen naurahtaa.

Videot aikaansaavat myös onnistumisen tunteita. ”Kun opiskelijat huomaavat jonkin videon kohdalla ymmärtävänsä kaiken, se tuo heille itsevarmuutta”, hän korostaa. ”Haastavampien videoiden apuna käytimme tarvittaessa ruotsinkielisiä tekstityksiä ja luimme videokäsikirjoitusta.”

Eriyttäminen on helppoa ja tehtävät taipuvat moneksi

Videoiden lisäksi runsas määrä erityyppisiä tehtäviä ilahdutti opettajaa. ”On tosi tärkeää harjoitella ihan tavallisia viestintätilanteita, kuten kuinka ollaan eri mieltä tai pyydetään lisätietoja. Näitä taitoja Jobbsnackissa harjoitellaan monipuolisesti, ja tukisanastoa on tarjolla paljon.”

Mäkinen vinkkaa, että materiaali tukee erinomaisesti myös suullista harjoittelua. ”Koska opiskelijat halusivat keskittyä erityisesti ruotsin suullisen kielitaidon harjoitteluun, teimme suurimman osan kirjallisista harjoituksista suullisesti.”

Myös eriyttäminen Jobbsnackin avulla sujui. ”Kulku helpommasta vaikeampaan on tehty materiaalissa helpoksi. Jokainen opiskelija pystyi valitsemaan itseään sopivasti haastavat tehtävät. Usein edistyneemmätkin opiskelijat halusivat aloittaa helpoimmilla yhden tähden tehtävillä, koska ne tarjosivat hyvää sanaston treeniä”, hän kertoo. ”Tehtäviä riitti runsaasti myös kotitehtäväksi.”

Kurssilla opiskelijoita oli moneen lähtöön: osalla oli virkamiestaustaa, jotkut puolestaan tarvitsivat kielitaitoa hoito- tai matkailualan töihin. Mäkinen kiitteleekin Jobbsnackista löytyvää laajaa eri alojen sanastoa, jonka avulla tehtäviä on helppo mukauttaa jokaisen omalle alalle sopiviksi.

Digiopetusaineisto tarjoaa Mäkisen mukaan hyvän tuen opettajalle. Sieltä löytyy mm. paljon A/B-harjoituksia, joista opiskelijat – ja opettajakin – pitävät. ”Lisäksi jokaiseen kappaleeseen kuuluvat käsittelyvinkit olivat hyödyllisiä. Ne tuli aina kurkattua ennen oppituntia”, hän kertoo.

Digikirjaa on mukava käyttää

Digitaalisen materiaalin käyttö opetuksessa on Mäkiselle tuttua. ”Jobbsnack digikirjan rakenne on selkeä, joten siinä on helppo edetä”, hän toteaa. ”Oppitunnilla aikaa säästyy valtavasti, kun opiskelijat voivat itse tarkastaa tehtävät. Sovimme, että epäselvistä kohdista keskustellaan yhdessä, mutta muuten opiskelijat tarkastivat tehtävät itsenäisesti.”

Digimateriaaliin kuuluvaa Analytiikkaa hän ei ehtinyt vielä kokeilla, mutta se tulee varmasti käyttöön tulevilla kursseilla. ”Opiskelijoiden etenemisen seuraaminen ja tehtävien kommentointi kiinnostaa kovasti. Se tuo uusia ulottuvuuksia opetukseen.”

Jobbsnack sopii erinomaisesti työelämäruotsin kursseille

”Jobbsnack oli kaiken kaikkiaan hyvä valinta kurssille, jonka pääpaino on työelämäruotsin viestinnässä. Ainutlaatuiset videot toivat oppitunneille kepeyttä ja tarjosivat uutta näkökulmaa. Eritasoiset harjoitukset haastoivat opiskelijoita monipuolisesti”, Mäkinen kiteyttää. ”Koska materiaali on laaja, opiskelija voi vielä jatkaa opiskelua sen parissa itsenäisesti myös kurssin päätyttyä.”

Alisa Mäkinen työskentelee ruotsin tuntiopettajana Järvenpään Opistossa ja Nurmijärven Opistossa ja yläkoulun ja lukion ruotsin oppimateriaalien kustannustoimittajana Kustannusosakeyhtiö Otavassa.