Artikkeli

Dive into English taipuu moneen – lue oppikirjailijoiden vinkit eriyttämiseen!

Dive into English on aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen suunnattu englannin oppimateriaalisarja. Monipuolisten ja arkisesta elämästä ammentavien aihepiirien ansiosta sarja soveltuu myös muille englannin kursseille sekä myös niille opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi.

Eriyttäminen huomioitu monin tavoin

Englannin maahanmuuttajaopetuksessa eriyttäminen on erityisesti keskiössä, koska opiskelijoiden suomen kielen taidot, englannin kielen taidot, koulutustausta ja äidinkieli eroavat toisistaan paljon.

Opiskelijat saattavat tarvita tukea tehtävien tekemisessä tehtävien taitotasoista riippumatta, jolloin useamman erilaisen tehtävän ohjeistaminen ja opiskelijoiden tukeminen voi olla haasteellista. Dive into English -sarjassa samantyyppiset tehtävät toistuvat läpi kirjan, jolloin opiskelija tottuu tekemään niitä ja oppii samalla tekemään erilaisia koulussa käytettäviä tehtävätyyppejä.

Dive into English -sarjan eriyttämisen ratkaisut mahdollistavat sen, että jokaiselle opiskelijalle voidaan valita parhaiten hänen omalle taitotasolleen sopivia tehtäviä – hyvin mekaanisia tehtäviä tai sitten tehtäviä, joissa opiskelija pääsee osoittamaan osaamistaan. Kun tehtävät vastaavat omaa taitotasoa, opiskelijan mielenkiinto ja motivaatio pysyvät paremmin yllä.

Tähtimerkinnät erottelevat tehtävät selkeästi

Dive into English -sarjassa eriyttämistä tukee ensisijaisesti kirjojen tehtävien tähtiluokitus. Kaikkien ei tarvitse tehdä jokaista tehtävää, vaan osalle voi antaa taitotasosta riippuen enemmän yhden tähden tehtäviä alkuun. Kahden tähden tehtävät ovat kurssien ydinosa ja tarkoitettu kaikille opiskelijoille, tasosta riippumatta. Edistynyt opiskelija voi taas tehdä lisäksi kolmen tähden tehtävän, joita on esimerkiksi oppikirjojen vaativimmissa Learn more -osioissa. Jokainen tehtävä kannattaa kuitenkin lopuksi käydä yhdessä läpi, tällä tavoin kaikki pääsevät oppimaan lisää.

Dive into English 1 -kirjassa yhden ja kahden tähden tehtäviä esiintyy joka luvussa limittäin niin, että myös yhden tähden tarjoamaa mekaanista kirjoitusharjoitusta esiintyy läpi koko kurssin. Harva opiskelija kirjoittaa virheettömästi, joten erilaiset ristikko- tai kopiointitehtävät ovat jokaiselle hyödyksi.

Opettajan opas tarjoaa alaspäin ja ylöspäin eriyttävää materiaalia

Oppikirjojen tehtävien tähtiluokituksen lisäksi opettajan oppaan lisämateriaaleissa on lisää sekä alaspäin että ylöspäin eriyttäviä tehtäviä.

Sanastoa tai rakennetta kerrataan helpommilla yhden tähden tehtävällä. Dive into English 1 -kirjan opettajan oppaassa sanojen kirjoitusasua harjoitellaan puhtaan mekaanisilla kopiointitehtävillä, jotka totuttavat opiskelijaa suomen foneettisuudesta poikkeavaan kirjoitustapaan ja sanahahmon tunnistamiseen.

Katso esimerkkinä Dive into English 2 harjoituskirjan ostosreissua käsittelevä tehtävä, josta on helpompi versio opettajan oppaassa.

Tutustu harjoituskirjan tehtävään >

Tutustu opettajan oppaan tehtävään >

Vinkki! Alaspäin eriyttävänä tehtävänä voi käyttää myös Dive into English 2 -tekstikirjan puhetehtäviä, jotka tulevat uuden rakenneasian tai tekstin jälkeen. Hyvää harjoitusta on kirjoittaa nämä vastaukset vielä vihkoon.

Ylöspäin eriyttävinä tehtävinä opettajan oppaissa on kielioppia käsittelevät harjoitukset, joista osa opetetaan vain opettajan materiaalin monisteissa. Näitä ovat esimerkiksi passiivi, epäsuora kerronta, tietyt pronominit, menneen ajan konditionaali ja aikaa ilmoittava sivulause. Myös joitakin sanastoa laajentavia tehtäviä löytyy opettajan oppaasta.

Pidemmällä olevat opiskelijat voivat siirtyä tekemään näitä ylöspäin eriyttäviä tehtäviä itsenäisesti, jos perustason tehtävät on jo tehty ja muu ryhmä jatkaa vielä niiden parissa. Näin opettaja voi keskittyä ohjaamaan enemmän tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Kirjoitusharjoitusta opiskelijan oman tason mukaan

Hyvä tapa eriyttää ylöspäin ryhmässä on kirjoitelman tekeminen. Keskitasoisille opiskelijoille hyvä tapa on kirjoittaa annetusta aiheesta muutama lause, osin kirjan tekstiin tukeutuen. Nopeammat ja osaavammat taas pystyvät kirjoittamaan pitkiäkin tekstejä. Dive into English 2 opettajan oppaan miellekarttoja voi käyttää paitsi tekstin kertaamiseen suullisesti myös kirjoitustehtävän pohjana.

Katso esimerkki miellekartasta >

Variaatiota puheharjoituksiin

Puhetehtävissä eriyttämistä voi toteuttaa siten, että sanoja opetellaan sanatasolla (esim. opettajan oppaan leikattavat sanakortit) tai toistetaan tekstin osia ja sanoja suoraan kirjasta. Osa puhetehtävistä taas on soveltavampia, jolloin opiskelijan pitää itse tuottaa lause annetun sanan ympärille eli osata käyttää sanaa itse rakentamassaan lauseessa tai vastata häneltä kysyttyyn kysymykseen. Perinteinen Kysy parilta sanoja -tehtävä toimii tietysti myös Dive into English -sarjan parissa.

Opiskelijoiden omat kielitaustat esiin

Dive into English -sarjassa tehdään näkyväksi paitsi opiskelijoiden erilaiset kielitaustat myös opiskelijoiden erilaiset kulttuuritaustat, ja heillä onkin monissa tehtävissä mahdollisuus tuoda esiin omaa tarinaansa ja kulttuuriaan.

Katso esimerkkitehtävä >

Opiskelijat voivat myös tukeutua ymmärtämään sanoja tai rakenteita oman kielensä kautta, jos se helpottaa heitä (esim. sanojen merkityksen ymmärtäminen oman äidinkielen kautta).

Eriyttämistä tukee lisäksi jokaisen uuden kurssin kaksi aloitustehtävää kurssin keskeisistä sanoista Dive into English 2 Workbookissa. Opiskelija voi halutessaan kirjoittaa ne myös omalla äidinkielellään, jolloin voidaan tehdä näkyväksi opiskelijoiden erilaiset kielitaustat. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan välttämättä osaa kirjoittaa omalla äidinkielellään, joten se on hyvä muistaa tehtävänannon yhteydessä.

Otsosta lisätukea harjoitteluun

Otson avulla opiskelijat voivat kuunnella oppikirjojen tekstejä kotona sekä harjoitella sanastoa, mikä on hyvä tuki lisäharjoitteluun. Otso-sovelluksen käyttö on hyvä käydä läpi tunnilla yhdessä, jotta jokainen opiskelija pystyy käyttämään sitä itsenäisesti.

Kirjoittajat

Minna Helkearo

Nina Vaurula