Dive into English Englantia aikuisten perusopetukseen

Dive into English on uusi aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen suunnattu englannin kielen sarja. Sen arkielämään nivoutuvat teemat rohkaisevat opiskelijaa käyttämään kieltä tutuissa tilanteissa heti alusta alkaen. Kirjojen henkilöt ovat samaistuttavia monelle maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, sillä kirjoissa esitellään eri kulttuuritaustan ja elämäntilanteen omaavia ihmisiä. Oppimateriaalin selkeä ja visuaalinen ilme motivoi aikuisopiskelijaa.

Ajankohtaista

Oma englannin kirja aikuisten perusopetuksen opiskelijoille

Dive into English 1 on ensimmäinen englannin oppikirja, joka on tarkoitettu nimenomaan aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetukseen. Aihepiirejä ovat esimerkiksi tutustuminen, itsestä, omasta perheestä ja harrastuksista kertominen. Lue lisää >>

Tekijät

Eeva Mortazavi

Olen englannin opettaja ja 15-vuotisen työurani aikana opettanut aina aikuisopiskelijoita. Tällä hetkellä opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa. Ensimmäisen oppikirjani Catching Up tein kollegojeni kanssa vuonna 2015. Opetusmateriaalin luominen on aina ollut minulle yksi opettajan työn...

Olen englannin opettaja ja 15-vuotisen työurani aikana opettanut aina aikuisopiskelijoita. Tällä hetkellä opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa. Ensimmäisen oppikirjani Catching Up tein kollegojeni kanssa vuonna 2015. Opetusmateriaalin luominen on aina ollut minulle yksi opettajan työn antoisimpia puolia.

Erilaiset oppijat ansaitsevat omanlaisensa oppikirjat, joissa oppijoiden tausta, lähtötaso ja kiinnostuksen kohteet on otettu huomioon. Tämä korostuu erityisesti uudessa Dive into English -kirjasarjassa, joka on suunniteltu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille englannin oppijoille. Tämän oppimateriaalin tavoitteena onkin olla alku- ja päättövaiheen opetuksessa toimiva ja innostava materiaali, joka nojaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Saara Pöyhönen

Opettajaurani on vielä aika alussa, mutta sitäkin innostuneempi olen ollut arjen opetustyöstä ja opetusmateriaalin kokoamisesta ja tekemisestä. Opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa englantia ja suomea. On tärkeää, että aikuisten perusopetuksen englannin opetukseen on oma oppikirja,...

Opettajaurani on vielä aika alussa, mutta sitäkin innostuneempi olen ollut arjen opetustyöstä ja opetusmateriaalin kokoamisesta ja tekemisestä. Opetan Helsingin aikuisopiston peruskoulussa englantia ja suomea. On tärkeää, että aikuisten perusopetuksen englannin opetukseen on oma oppikirja, jossa otetaan huomioon opiskelijaryhmän monimuotoisuus ja kulttuurillinen rikkaus.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijat opiskelevat enemmän tai vähemmän uuden kulttuurin keskellä vieraalla kielellä ja usein vierailla kirjainmerkeillä. Opiskelijat ovat keskenään eri-ikäisiä, erikielisiä, heillä on eri uskontoja ja he tulevat erilaisista kulttuuripiireistä. Dive into English 1 -oppimateriaali perustuukin arjen työssämme toimiviksi ja hyviksi havaittuihin tehtäviin. Oppimateriaalin ulkoasu on selkeä ja se sisältää runsaasti kuvia. Joillekin opiskelijoille kuva voi aueta paljon helpommin kuin suomenkielinen sana tai selitys.

Minna Helkearo

Opetan aikuisten perusasteen ryhmille ja lukiolaisille englantia ja ruotsia Kouvolan iltalukiossa. Nykyisessä työssäni olen toiminut jo melkein 20 vuotta. On tärkeää, että maahanmuuttajille on oma englannin oppikirja, jossa on huomioitu juuri heidän taustansa ja tarpeensa....

Opetan aikuisten perusasteen ryhmille ja lukiolaisille englantia ja ruotsia Kouvolan iltalukiossa. Nykyisessä työssäni olen toiminut jo melkein 20 vuotta. On tärkeää, että maahanmuuttajille on oma englannin oppikirja, jossa on huomioitu juuri heidän taustansa ja tarpeensa. Maahanmuuttajaryhmissä ollaan motivoituneita oppimaan englantia, ja oppiminen tehostuu, kun käytettävissä on toimiva oppimateriaali.

Dive into English 2 -oppimateriaalin tekstit ovat sisällöllisesti aikuisille sopivia ja niissä on huomioitu opiskelijoiden erilaiset koulutustaustat. Kielenopiskeluun liittyviin käytäntöihin ja tehtävätyyppeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Suomenkieliset ohjeet pidetään lyhyinä ja selkeinä, ja kielioppia havainnollistetaan esimerkkien kautta. Selkeys näkyy myös muun muassa oppimateriaalin ulkoasussa ja rakenteessa, symboleissa ja kuvissa. Oppimiselle täytyy antaa aikaa ja kieliainesta tulee kerrata tasaisesti.

Nina Vaurula

Olen englannin ja psykologian opettaja. Olen opettanut pääasiassa aikuisia sekä aikuislukiossa että yksityisellä sektorilla sekä yläkoulussa ja maahanmuuttajien peruskoulussa. Tällä hetkellä opetan englantia Turun normaalikoulun lukiossa.

Aikuisten maahanmuuttajien kanssa kielten...

Olen englannin ja psykologian opettaja. Olen opettanut pääasiassa aikuisia sekä aikuislukiossa että yksityisellä sektorilla sekä yläkoulussa ja maahanmuuttajien peruskoulussa. Tällä hetkellä opetan englantia Turun normaalikoulun lukiossa.

Aikuisten maahanmuuttajien kanssa kielten opiskelu on hyvinkin erilaista, sillä heillä on hyvin erilaiset lähtökohdat kielten opiskelulle. Tämä luo sekä haasteita että mahdollisuuksia ryhmäopetukseen. Toisaalta myös vieraan kielen (englanti) oppiminen toisen vieraan kielen (suomi) kautta tuo lisähaasteita käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle ja oppimiselle. Näihin asioihin olemme kiinnittäneet erityishuomiota Dive into English 2 -oppimateriaalia tehdessä.