Artikkeli

Toiminnalliset tehtävät rohkaisevat jokaista käyttämään kielitaitoaan – näin eriytät S2-opetuksessa

S2-opetuksessa eriyttämisellä on tärkeä rooli. Kun ryhmässä on paljon eri tahtiin edistyviä oppijoita, opettajan voi olla vaikea keksiä jokaiselle sopivia tehtäviä. Jokaiselle opiskelijalle pitäisi kuitenkin saada tunne siitä, että onnistuu ja edistyy kielen oppimisessa. Tekijämme kertovat omia kokemuksiaan S2-opetuksesta ja jakavat vinkkejä eriyttämisen toteuttamiseen.

Oppimistyylit vaikuttavat siihen, millaisten keinojen avulla oppija parhaiten oppii

Koska opiskelijaryhmät ovat S2-opetuksessa usein taustoiltaan heterogeenisiä, opettajan kannattaa eriyttää opetusta opiskelijoiden erilaisten tarpeiden ja oppimisedellytysten mukaan. Opiskelijalla voi olla vasta vähän kokemusta vieraiden kielten opiskelusta tai opiskelusta ylipäätään. Silloin hänen tulee oppia ensin opiskelutaitoja ja saada käyttöönsä strategioita kielen oppimiseen. Joillakin opiskelijoilla taas voi olla korkeakoulututkinto ja paljonkin kokemusta kielten opiskelusta, jolloin he saattavat kaivata enemmän haasteita ja teoreettisempaa lähestymistapaa.

Myös oppimistyylit vaikuttavat siihen, millaisten keinojen avulla oppija parhaiten oppii. Joku tarvitsee enemmän toiminnallisuutta, toinen saattaa haluta analyyttista opetusta. Kun opettaja ottaa oppijoiden eroja huomioon, hän tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden oppia itselleen sopivalla tavalla ja edistyä omaan tahtiinsa. Yksilöllisyyttä voi lisätä erilaisilla projekteilla, joihin jokainen osallistuu omien kykyjensä mukaan.

Oppijoilla voi olla myös erilainen tavoitetaso, joka riippuu esimerkiksi siitä, millaista työtä haluaa Suomessa tehdä. Osalla opiskelijoista on kotona suomalainen puoliso, joka tukee oppimista, ja mahdollisuuksia kielen käyttöön arjessa on myös muiden sukulaisten kanssa. Osa taas saattaa elää täysin omankielisessä kuplassa, jolloin koulu on ainoa paikka, jossa suomen kieltä käytetään. Opettajan tuleekin kannustaa etsimään mahdollisuuksia kielen käyttöön myös koulun ulkopuolella.

Yhteistoiminnalliset tehtävät ovat erinomainen eriyttämiskeino

Hanna Aho, yksi No niin! -oppikirjan tekijöistä, kertoo miten hän käytännössä toteuttaa S2-opetusta. ”Olen saanut omaan opetukseeni vaikutteita suggestopediasta. Pyrin siis saamaan oppijan koko aivokapasiteetin ja luovuuden käyttöön ja siksi käytän vaihtelevia menetelmiä, joissa eri aistit ovat mukana esimerkiksi musiikin ja piirtämisen kautta. Myös roolien käyttäminen vapauttaa oppijaa käyttämään luovuutta ja heittäytymään tilanteisiin.”

Hanna Ahon tunneilla tehdään enimmäkseen suullisia ja toiminnallisia tehtäviä. ”Kun tunnilla tehdään kirjallisia harjoituksia, pyrin antamaan nopeammille opiskelijoille lisätekemistä, jotta hitaammat saavat rauhan tehdä tehtävän loppuun. Suullisissakin tehtävissä osa voi olla nopeampia, jolloin pyrin keksimään jonkin tavan jatkaa harjoittelua siihen asti, että kaikki ryhmät ovat ehtineet saada harjoituksen valmiiksi. Toiminnalliset tehtävät ovat usein luonnostaan kaikille mielekkäitä, kun niitä voi jatkaa niin kauan kuin on tarpeen. Osallistun niihin itsekin, jolloin huomaan, kun harjoitusta ja toistoa on tullut tarpeeksi.”

Hanna on kokenut erityisen hyväksi eriyttämiskeinoksi yhteistoiminnalliset tehtävät, joissa jokainen pääsee osallistumaan omilla taidoillaan. ”Vahvemmat voivat tukea ja opettaa heikompia, mutta kaikki saavat laittaa oman osaamisensa peliin. Kielen oppimisessa hitaammin edistyviltä saattaa löytyä muita vahvuuksia, joilla he pääsevät loistamaan. Tällaisia tehtäviä No niin! -materiaalissa ovat mm. erilaiset videointitehtävät, joissa pienryhmä tuottaa yhteisen videon. Myös asiointitehtäviä jokainen voi tehdä omalla tasollaan ja toinen toistaan auttaen.”

Uusi No niin! -oppikirja tukee S2-opetuksen eriyttämistä

No niin! -materiaalissa on paljon sekä ylöspäin että alaspäin eriyttäviä tehtäviä. Joistakin tehtävistä on helpompi ja vaikeampi versio ja joitakin teemoja laajennetaan haastetehtävillä. Opettaja voi käyttää eriyttäviä tehtäviä harkintansa mukaan joko koko ryhmälle tai antaa heterogeenisessä ryhmässä osalle opiskelijoista erilaiset tehtävät. Heikommille opettaja voi antaa enemmän kertaavia, nopeammin eteneville syventäviä tehtäviä.

Materiaalissa on paljon toiminnallisia tehtäviä, jotka rohkaisevat jokaista oppijaa käyttämään kielitaitoaan. Toiminnallisissa tehtävissä on usein monta vaihtoehtoista tehtävänantoa. Opettaja voi valita niistä ryhmälleen sopivimman tai käyttää niitä kaikkia, jos toistoa tarvitaan enemmän. Sama harjoitus voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi korteilla pöydällä pelaten tai luokassa liikkuen ja keskustellen.

Myös verkkomateriaalissa on paljon kertaavia tehtäviä, jotka vahvistavat osaamista. Niitä jokainen voi tehdä omien tarpeidensa mukaan. Useista verkkotehtävistä on myös vastaava toiminnallinen tai taktiilinen tehtävä niille, jotka tarvitsevat konkreettisempaa lähestymistapaa. Verkkomateriaalissa on paljon pelillisiä sanastotehtäviä, joiden avulla sanastoa voi oppia hauskalla tavalla. Myös verkkomateriaalin ääntämisharjoitukset mahdollistavat eriyttämisen, koska ne opiskelijat, joilla on haasteita ääntämisessä, voivat tehdä myös ääntämisharjoituksia tarpeen mukaan uudestaan.

Vinkit eriyttämisen toteuttamiseen S2-opetuksessa

Usein opettajalähtöisessä opetuksessa eriyttäminen on vaikeampaa kuin oppijalähtöistä lähestymistapaa käytettäessä. Jos opettaja antaa opiskelijoille enemmän vastuuta, he pääsevät kukin osallistumaan työhön omien taitojensa mukaan. Opettajan kannattaa miettiä ryhmäjakoa tilannekohtaisesti. Joissakin tehtävissä on parempi, että ryhmän jäsenet ovat tasavahvoja, mutta toisinaan on parempi sekoittaa ryhmiin vahvempia ja heikompia opiskelijoita, jolloin he saavat opettaa ja auttaa toisiaan. Ryhmiä ja työpareja kannattaa muutenkin vaihdella, jotta opiskelijat saavat kokemusta yhteistyöstä erilaisten ihmisten kanssa ja pääsevät toteuttamaan erilaisia rooleja eri ryhmissä.

Lue lisää uudesta No niin! -oppimateriaalista

Hanna Aho
No niin! -oppikirjailija

Susanne Gerstler
No niin! -oppikirjailija

Hanna Willberg
No niin! -oppikirjailija