Tehtävävinkit

Nappaa S2-opetusvinkkejä AIPE:n päättövaiheen opetukseen

AIPE:n päättövaiheeseen suunnattu ainutlaatuinen Pääte johdattaa opiskelijan kohti toimivaa kielitaitoa. Oppimateriaali on täydentynyt Pääte – lisätehtäviä rakenteista -harjoituskirjalla, jonka tehtäviä oppikirjailijat esittelevät tässä artikkelissa.

Pääte-harjoituskirjan tehtävät tukevat rakenteiden hallintaa ja rikastuttavat opiskelijan sanavarastoa. Myös kieliopin käsitteitä kerrataan, mikä kehittää abstraktia ajattelua. Harjoituskirja on tarkoitettu opiskelijan käyttöön oppikirjan rinnalla.

Hyödynnä tehtäviä oppitunnilla. Valitse opetukseesi ja ryhmällesi sopivat.

Sanaluokat

Sanaluokkatehtävien avulla opiskelija oppii ja kertaa aiemmin oppimaansa sanaluokista. Hän myös harjaantuu taivuttamaan eri sanaluokkien sanoja oikein. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijan kielitietoa sekä vahvistaa kykyä käsitteellistää ja jäsentää kieltä. Sanaluokkatehtävien yhteydessä on luontevaa kerrata opiskelijan jo aiemmin oppimia asioita sanatyypeistä sekä verbien aikamuotojen oikeanlaisesta käytöstä sekä taivutuksesta.

Poimi tehtävä >

Sanojen johtaminen ja partisiipit

Sanojen johtamista harjoitellaan Pääte – lisätehtäviä rakenteista -kirjassa sanaluokkien kertaamisen jälkeen. Opiskelija oppii, kuinka suomen kielen sanoista voi johtamalla muodostaa uusia sanoja. Tehtävissä keskitytään pääasiassa verbien pohjalta muodostettuihin substantiiveihin sekä partisiippeihin. Partisiippitehtävissä pääpaino on niiden merkityksen ymmärtämisessä. Tehtävien yhteydessä kerrataan eri oppiaineiden sanastoa.

Poimi tehtävä >

Kirjoitetun kielen konventiot ja erot puhuttuun kieleen

Lisätehtävien avulla vahvistetaan edelleen opiskelijan kykyä erottaa puhutun ja kirjoitetun kielen piirteet toisistaan. Samalla kerrataan keskeisimmät suomen kielen oikeinkirjoitussäännöt ja yleisimmät lyhenteet.

Poimi tehtävä >

Lauseenjäsennys

Lauseenjäsennystehtävissä opiskelija oppii perusasioita sanojen erilaisista tehtävistä lauseissa. Tehtävissä keskitytään predikaatin, subjektin, objektin sekä predikatiivin tunnistamiseen ja käyttöön. Niissä tarkastellaan mm. objektin sijamuotojen vaihtelua ja vaihtelun vaikutusta lauseen merkitykseen.

Poimi tehtävä >

Tutustu Pääte-materiaaleihin >

Toimivaa päättövaiheen suomen kielen opetusta!

Anna Nylund
Pääte-oppikirjailija

Ulla Pajanen
Pääte-oppikirjailija