Tehtävävinkit

Määränpäänä toimiva englannin kielitaito – hyödynnä Destinations-vinkit opetuksessa!

Destinations on aikuisille suunnattu englannin oppimateriaalisarja. Se tutustuttaa mielenkiintoisiin paikkoihin ja opettaa heti alusta alkaen matkailuun liittyvää sanastoa sekä todellisen elämän käyttöenglantia. Sarjan aktivoiva ote rohkaisee opiskelijaa käyttämään kieltä eri tilanteissa.

Sarjan käyttöä tukevat monipuoliset lisämateriaalit. Digitaalinen esitysmateriaali sujuvoittaa sekä opettajan että opiskelijan työtä luokkahuoneessa, kun opettaja voi näyttää tehtävien ratkaisuja ja soittaa äänitiedostoja helposti klikkaamalla. Otso-sovelluksen avulla taas opiskelija voi kuunnella kirjan kappaletekstejä itsenäisesti oppituntien ulkopuolella.

Lue oppikirjailijan vinkit sarjan käyttöön ja kokeile monipuolisia tehtäviä oppitunnilla!

Äänimateriaali tukee puhumaan oppimista

Destinations-sarjan tavoitteena on innostaa opiskelijat puhumaan heti alusta alkaen, jolloin kuuntelulla ja toistamisella on tärkeä rooli oman puheen tuottamisen harjoittelussa. Sarjan vahvuutena onkin erinomainen audiomateriaali, jonka äänien takana ovat ammattinäyttelijät. Kirjan päätekstien lisäksi jokaisessa kappaleessa on kuuntelu- ja ääntämistehtäviä, jotka kaikki löytyvät opettajan käyttöön tarkoitetulta äänitteeltä.

Seuraavaa tehtävää voi kokeilla myös ilman äänitettä, silloin opettaja lukee ensin malliksi. Tämä tehtävä kertaa prepositioita, jotka artikkelien ohella usein unohtuvat opiskelijoilta heidän puhuessaan. Siksi tehtävä aloitetaan prepositiofraasilla, joka toistuu lauseen lopussa, kuten esim. on the table … the keys are on the table.

Opettaja voi tehdä itse lisää samankaltaisia harjoituksia tai pyytää opiskelijoita tekemään niitä etsimällä esimerkkejä kirjasta. Prepositioiden sijaan harjoituksena voi olla vaikkapa a/an/the-artikkelit.

Poimi tehtävävinkki >

Napakat tekstit pitävät kiinnostusta yllä

Opiskelijat saattavat turhautua pitkien tekstien äärellä, jotka ovat täynnä uusia sanoja. Destinations-sarjan tekstit ovat lyhyitä ja usein kevyitä ja humoristisia, jolloin opiskelijan on helppo seurata niitä. Opettajastakin on mukava nähdä, kun oppilas kokee onnistumisen iloa ymmärtäessään lukemansa tai kuuntelemansa.

Arkipäivän puhetilanteet keskiössä

Koska luonnollisen, kohteliaan puheen tuottaminen on yksi sarjan pääteemoista, kirjoissa on paljon lyhyitä keskusteluharjoituksia erilaisissa tilanteissa (esim. at a hotel reception, in the street, at home). Opiskelijat yleensä pitävät tällaisista harjoituksista, sillä niiden avulla pääsee harjoittelemaan jokapäiväisiä tilanteita, jotka edellyttävät tietyn tyyppistä vastausta, kuten esim. ’We’ve just bought a new house’, ‘Thank you for your help’, ’Nice to meet you’.

Seuraavassa tehtävässä harjoitellaan tien kysymistä ja neuvomista kohteliaasti. Luokassa harjoittelun lisäksi opiskelijat voivat tehdä tehtävän myös kirjoitusharjoituksena kotona, esim. vaihtamalla paikkojen nimiä tai keksimällä aivan uuden tilanteen.

Poimi tehtävävinkki >

Lorut ja runot ääntämisen harjoittelun tukena

Loruja ja runoja esiintyy sarjan jokaisessa kirjassa sekä myös opettajan materiaalin lisätehtävissä. Ne ovat kaikki omaa tuotantoa ja esiintyvät yleensä ääntämistehtävinä.

Opiskelijat rohkaistuvat puhumaan tunneilla, koska ääntäminen on usein helpompaa laulaessa, riimitellessä tai lorutellessa, varsinkin kun ne eivät ole turhan vakavia! Rimmaavat sanat myös pysyvät mielessä paremmin. Kirjoissa on myös annettu vinkkejä lauluihin, jotka liittyvät kirjan teksteihin tai antavat niille lisäarvoa.

Seuraavassa tehtävässä opiskelijat etsivät runosta toisiinsa sointuvat sanat. Koska englannissa kirjoitusasu usein poikkeaa hyvin paljon, niin ’rhyming’ auttaa lausumisessa, koska sanojen voi luottaa kuulostavan samalta. Lisäksi runosta voi keskustella, esim. miten tämä kissa poikkeaa tavallisesta, oppilaiden omia kokemuksia kissoista ja muista lemmikeistä ja niiden tavoista. Opiskelijat voivat myös pareittain tai  ryhmässä etsiä rimmaavia sanoja ja rakentaa runon niiden ympärille. 

Poimi tehtävävinkki >

Kielioppiin selkeyttä väreillä

Kielioppia koskettavat Grammar-sivut on sijoitettu jokaisen kappaleen keskelle A- ja B-tekstien väliin. Esimerkkilauseissa on käytetty eri värejä oppimisen helpottamiseksi. Suomenkielinen käännös on sijoitettu englannin kielen alapuolelle, jolloin kielten erot on helppo havainnoida vertailemalla. Kielioppiasioista on myös selkeät esimerkit. Opiskelijoille on annettu tehtäväksi päätellä itse, miten kyseistä rakennetta tai sanaa käytetään.

Finale-sivut kertaavat opittua

Jokaisen kirjan kappaleen lopusta löytyy Finale-osio, jonka avulla voi kerrata, mitä kyseisessä kappaleessa on opiskeltu. Nämä sivut sisältävät yleensä muutaman tehtävän, joihin on annettu vastaukset kirjan lopussa. Ne sopivat hyvin opiskelijan itsenäiseen työhön kotitehtävinä tai ylimääräisinä harjoituksina.

Esitysmateriaali hyödyttää niin opettajaa kuin opiskelijaa

Digitaalinen esitysmateriaali on kätevä opettajan lisämateriaali, sillä sen avulla näkevät ja kuulevat käsiteltävän asian samaan aikaan taululta. Opiskelijan on siis helppo seurata opetusta eikä aikaa mene oikean sivun etsimiseen.

Kaikki tekstit ja tehtävät voi näyttää suurennettuna, jolloin voidaan helposti keskittyä esillä olevaan asiaan. Erityisesti ääntämisharjoitusten tekeminen tehostuu, sillä harjoiteltava sana näkyy ja kuuluu yhdessä suomennoksen ja foneettisen mallin kanssa.

Esitysmateriaali sisältää kaikki kirjaan liittyvät äänet ja tehtävien ratkaisut sekä opettajan oppaan materiaalit, joten opetus on tehokasta, kun kaikki löytyy samasta paketista. Tutustu esitysmateriaalia esittelevään videoon >

I wish you journey into English with a clear destination in mind!

Kirjoittaja

Marja-Liisa Ingall