Oma suomi Suomea aikuisille

Oma suomi auttaa selviytymään arjessa rohkeasti suomen kielellä. Opiskelijaa aktivoidaan kommunikatiivisilla harjoituksilla. Kieli- ja viestintätaidot liittyvät osaksi omaa elämää Suomessa. Kirjasarja kannustaa opiskelijaa osallistumaan ja ottamaan selvää asioista. Oma suomi noudattaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen uuden opetussuunnitelman teemoja ja suosituksia.

Tekijät

Kristiina Kuparinen

FM Kristiina Kuparinen toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Suomi toisena kielenä -opetuksesta hän kiinnostui 1990-luvulla, minkä jälkeen hän on opettanut suomea toisena kielenä aikuisryhmille ja osallistunut alan kehityshankkeisiin ja opetussuunnitelman perusteiden laatimiseen. Kristiina Kuparinen on valittu vuoden 2017 suomi toisena kielenä -opettajaksi.

Terhi Tapaninen

FM Terhi Tapaninen on ollut aikuisten S2-kouluttajana vuodesta 1997 alkaen. Hän on opettanut kaiken tasoisilla suomen kielen kursseilla luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta yliopistoryhmien opetukseen sekä suunnitellut ja järjestänyt suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksia. Lisäksi hän on ollut mukana kansainvälisissä ja kansallisissa toisen kielen opetuksen ja oppimateriaalien kehityksen kehittämishankkeissa.

Eveliina Korpela

FT Eveliina Korpela on S2-opettaja ja suomen kielen ja viestinnän lehtori, joka halusi tuoda roolipiirrokset ja draamatarinat oppitunneilleen – tärkeänä promoottorina tässä visiossa hänellä on ollut Oma suomi 1 – ryhmä lentoon -oppaan toinen kirjoittaja, innostava draamakasvattaja...

FT Eveliina Korpela on S2-opettaja ja suomen kielen ja viestinnän lehtori, joka halusi tuoda roolipiirrokset ja draamatarinat oppitunneilleen – tärkeänä promoottorina tässä visiossa hänellä on ollut Oma suomi 1 – ryhmä lentoon -oppaan toinen kirjoittaja, innostava draamakasvattaja Jouni Piekkari. Eveliina on kehittänyt kielenopetuksen menetelmiä jo vuosia omassa työssään lehtorina ammattikorkeakoulussa sekä erilaisissa hankkeissa, eikä kehitystyölle näy loppua. Erityisen onnellinen hän on päästessään juoksulenkille hyvä äänikirja seuranaan.

Eveliina Korpela on Oma suomi 1 - ryhmä lentoon -oppaan toinen tekijä.

Jouni Piekkari

FM Jouni Piekkari on sosiokulttuurisen innostamisen kouluttaja, musiikkiantropologi, draamakasvattaja ja sosiaalialan lehtori. Hän on työskennellyt tuottajana, kouluttajana ja opettajana lukuisissa maahanmuuttajahankkeissa, vastaanottokeskuksissa sekä ammattikorkeakoulussa. Eveliina Korpela,...

FM Jouni Piekkari on sosiokulttuurisen innostamisen kouluttaja, musiikkiantropologi, draamakasvattaja ja sosiaalialan lehtori. Hän on työskennellyt tuottajana, kouluttajana ja opettajana lukuisissa maahanmuuttajahankkeissa, vastaanottokeskuksissa sekä ammattikorkeakoulussa. Eveliina Korpela, joka on Oma suomi 1 – ryhmä lentoon -oppaan toinen kirjoittaja, sai Jounin innostumaan funktionaalisen kielenoppimisen näkökulmasta. Jouni on kehittänyt osallistavien menetelmien koulutusta myös Sambiassa, Intiassa sekä monissa Itä- ja Etelä-Euroopan maissa. Erityisen onnellinen Jouni on päästessään Jamaican Dancehall -tanssitunnille kielen ja sanojen tuolle puolen.

Jouni Piekkari on Oma suomi 1 - ryhmä lentoon -oppaan toinen tekijä.