Oma suomi Suomea aikuisille

Oma suomi auttaa selviytymään arjessa rohkeasti suomen kielellä. Opiskelijaa aktivoidaan kommunikatiivisilla harjoituksilla. Kieli- ja viestintätaidot liittyvät osaksi omaa elämää Suomessa. Kirjasarja kannustaa opiskelijaa osallistumaan ja ottamaan selvää asioista. Oma suomi noudattaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen uuden opetussuunnitelman teemoja ja suosituksia.

Tekijät

Kristiina Kuparinen

FM Kristiina Kuparinen toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Suomi toisena kielenä -opetuksesta hän kiinnostui 1990-luvulla, minkä jälkeen hän on opettanut suomea toisena kielenä aikuisryhmille ja osallistunut alan kehityshankkeisiin ja opetussuunnitelman perusteiden laatimiseen. Kristiina Kuparinen on valittu vuoden 2017 suomi toisena kielenä -opettajaksi.

Terhi Tapaninen

FM Terhi Tapaninen on ollut aikuisten S2-kouluttajana vuodesta 1997 alkaen. Hän on opettanut kaiken tasoisilla suomen kielen kursseilla luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta yliopistoryhmien opetukseen sekä suunnitellut ja järjestänyt suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksia. Lisäksi hän on ollut mukana kansainvälisissä ja kansallisissa toisen kielen opetuksen ja oppimateriaalien kehityksen kehittämishankkeissa.